Stanowisko PTF w kwestii wysokości wynagrodzeń fizjoterapeutów

Mimo uznania fizjoterapeutów, po uchwaleniu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, za przedstawicieli zawodów medycznych, m.in. dzięki czemu od 1 stycznia 2019 roku zwiększył się zakres naszych uprawnień, wiążąc się z większą liczbą obowiązków i wzrostem odpowiedzialności – fizjoterapeuci nadal pozostają jedną z najgorzej wynagradzanych grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia.

Najważniejszą przyczyną tego stanu rzeczy jest zbyt niska, poniżej progu opłacalności, wycena większości procedur fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

5 czerwca 2014 roku, jeszcze przed wniesieniem do Sejmu RP projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, podczas której (w obecności m.in. wiceministrów zdrowia: Sławomira Neumanna i Aleksandra Soplińskiego oraz prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka) dr. Marek Kiljański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii podnosił kwestię wynagrodzeń, wyliczając nierealną stawkę proponowaną przez NFZ na utrzymanie fizjoterapeuty w ramach kontraktu (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp/transmisje_arch?unid=44449BDAC3A2F311C1257CE8002F1063 czas ok. 16:44:45). Podobnie kilka lat później, 20 listopada 2017 również w Sejmie RP odbyła się konferencja “Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porónawcza instytucjonalnych rozwiązań”, gdzie znów prezes PTF przedstawił podobne wyliczenia (https://www.youtube.com/watch?v=84FIFY1JQI4) przytaczając wysokość oferty kontraktu na fizjoterapię domową, z której wynikało, iż miesięczny wpływ z tego kontraktu z NFZ wynosiłby 3500 zł, a samych tylko pensji (najniższe możliwe i to bez kosztów pracodawcy) wypłacić należałoby miesięcznie 6300 zł…

Tylko urealnienie wycen umożliwiłoby pracodawcom podniesienie stawek pracownikom. Bez takiego narzędzia jest to najzwyczajniej niemożliwe, zważywszy także, iż wszelkie inne koszty prowadzenia działalności z roku na rok również stale rosną.

Ostatnio dotarła do nas informacja, iż Ministerstwo Zdrowia znalazło sposób na doraźne podwyżki, które mogą ale nie muszą być przeznaczone na wynagrodzenia m.in. dla części fizjoterapeutów. Zwiększona zostanie bowiem kwota ryczałtu dla szpitali znajdujących się w sieci. Jednak po pierwsze rozdysponowanie tych środków leży w gestii dyrektorów szpitali i wcale nie muszą one trafić do fizjoterapeutów, a po drugie nie możemy wyrazić zgody na sytuację, w której przedstawiciele tego samego zawodu, realizujący takie same świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych są inaczej traktowani i inaczej wynagradzani! Nasuwa się pytanie: czy fizjoterapeuci zatrudnieni w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej są gorszymi pracownikami, niż fizjoterapeuci pracujący w ramach sieci szpitali?

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii nie ustaje w działaniach mających na celu poprawę sytuacji fizjoterapeutów, rozumiemy też osoby przyłączające się do planowanych w maju protestów, mając nadzieję, że działania te przyniosą wreszcie trwałe i praktyczne rozwiązania systemowe pozwalające fizjoterapeutom na wynagrodzenie godne ich wysiłków, wiedzy i ponoszonej odpowiedzialności.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Jubileuszowe MDI 2019 – galeria

W dniach 28-30 marca w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu oraz w Pałacu w Łagowie odbywała się jubileuszowa edycja – 25. Międzynarodowych Dni Inwalidy. Konferencja, której głównym organizatorem i pomysłodawcą jest prof. Zbigniew Śliwiński, a współorganizatorem m.in. ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii została objęta patronatem honorowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Jednym z najważniejszych gości była wiceprzewodnicząca Światowej Konfederacji Fizjoterapii – prof. Margot Skinner. W czwartek o godz. 13:00 w Pałacu Łagów odbyło się spotkanie Zarządu Głównego i przedstawicieli oddziałów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z Nowozelandką pracującą na co dzień na Uniwersytecie Otago.

Read more

MDI 2019 – podziękowania

Drodzy koledzy, drodzy uczestnicy,

jubileuszowa edycja MDI jest już za nami, a Państwo powróciliście do swojego codziennego życia bogatsi o wiele nowych wrażeń i doświadczeń. Edycja z okazji 25-lecia była czymś wyjątkowym pod każdym względem. Z 649 uczestnikami i 231 pracami naukowymi w formie wykładów, warsztatów i plakatów, konferencja osiągnęła nieznane wcześniej wymiary.

Dyskusje eksperckie, które trwały od sesji naukowych do późnych godzin wieczornych podczas spotkania Get Together i uroczystej kolacji, nowe międzynarodowe kontakty i spotkania różnych kultur w przyjaznej atmosferze miasta Zgorzelca, wszystko to mogliśmy przeżyć w ciągu trzech dni.

Wszyscy Państwo przyczyniliście się do uczynienia tej jubileuszowej edycji specjalną uroczystością.

Za to bardzo dziękujemy!

Jeśli zechcą Państwo wspomnieć swój pobyt na MDI, polecamy odwiedzenie naszej strony internetowej pod adresem www.mdi-online.net . Już wkrótce będą tam dostępne zdjęcia z konferencji.

Podsumowując, możemy tylko życzyć Państwu szczęśliwego i udanego roku.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Zbigniew Śliwiński i Grzegorz Śliwiński

Konferencja w Gdańsku – zapraszamy!

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fizjoterapia w nauce, profilaktyce i terapii”

7 – 9 czerwca 2019 Gdańsk

Kompleksowe postrzeganie potrzeb poprzez pryzmat nauki, od profilaktyki do terapii jest zadaniem wielu profesji zawodowych. Fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, instruktorzy rekreacji ruchowej, nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy ciągle się rozwijają, doskonaloną się w umiejętnościach praktycznych i stałe poszukują dobrych rozwiązań zmierzających do podejmowania skutecznych działań zarówno profilaktycznych jak i terapeutycznych zmierzających do poprawy jakości życia.

Read more