List do ministrów i premiera

W piątek, 17 maja 2019 r. wystosowaliśmy list m.in. do Ministra Zdrowia, Ministra Finansów i Premiera RP prosząc o pilne spotkanie pozwalające rozwiązać problemy fizjoterapeutów nie tylko doraźnie, ale długoterminowo.

Poniżej treść przesłana do Ministra Zdrowia.

Pismo do mz w protest fizjo

Potrzebujemy poparcia

Koleżanki i koledzy fizjoterapeuci!

Nie ulega wątpliwości, że nasz protest jest słuszny. Jednak, aby był naprawdę skuteczny i zauważalny potrzebujemy poparcia społecznego. Powinniśmy informować naszych pacjentów o obecnej sytuacji i jej przyczynach, prosząc jednocześnie, aby podpisywali listy poparcia.

Proponujemy ze swej strony następującą treść.

Solidaryzuję się z protestem fizjoterapeutów – najniżej opłacanej grupy wśród zawodów medycznych i popieram wszelkie starania o sprawiedliwe ich traktowanie.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Medfile – reklama i promocja gabinetu – za darmo

Artykuł sponsorowany

Stopień widoczności strony www w Internecie ma kluczowe znaczenie w trakcie poszukiwań placówki czy gabinetu przez potencjalnych pacjentów. Marketing i promocja są zatem nieodłącznym elementem prowadzonej działalności. W kontekście zachodzącej transformacji cyfrowej i przeniesienia wielu procesów do świata online, Internet stał się medium, które towarzyszy nam 24/7. Jest to pierwsze miejsce, gdzie poszukujemy informacji nt. nurtujących nas problemów, w tym zdrowotnych. Wiemy, jak pracochłonne i kosztowne są działania związane z pozycjonowaniem strony pod SEO, a tylko w taki sposób (nie licząc płatnej promocji) jesteśmy w stanie przebić się przed naszą konkurencję. Można tego dokonać na kilka sposobów, a jednym z nich jest skorzystanie z programu do elektronicznej dokumentacji medycznej Medfile®.

Read more

WCPT poszerzyła się o 14 nowych członków

Dziś w Genewie rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Światowej Konfederacji Fizjoterapii. Jednym z pierwszych punktów programu było oficjalne włączenie do międzynarodowej rodziny stowarzyszeń fizjoterapeutów z Bhutanu, Kostaryki, Gruzji, Haiti, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kosowa, Madagaskaru, Mali, Czarnogóry, Maroka, Myanmaru, Papuy Nowej Gwinei, Senegalu i Sudanu.

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii jest członkiem WCPT od 52 lat czyli od 1967 roku!

Prof. Jan Szczegielniak uhonorowany

Podczas sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r., uhonorowany został dr hab. nauk medycznych Jan Szczegielniak, który z rak marszałka otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.

Read more

Stanowisko PTF w kwestii wysokości wynagrodzeń fizjoterapeutów

Mimo uznania fizjoterapeutów, po uchwaleniu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, za przedstawicieli zawodów medycznych, m.in. dzięki czemu od 1 stycznia 2019 roku zwiększył się zakres naszych uprawnień, wiążąc się z większą liczbą obowiązków i wzrostem odpowiedzialności – fizjoterapeuci nadal pozostają jedną z najgorzej wynagradzanych grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia.

Najważniejszą przyczyną tego stanu rzeczy jest zbyt niska, poniżej progu opłacalności, wycena większości procedur fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

5 czerwca 2014 roku, jeszcze przed wniesieniem do Sejmu RP projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, podczas której (w obecności m.in. wiceministrów zdrowia: Sławomira Neumanna i Aleksandra Soplińskiego oraz prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka) dr. Marek Kiljański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii podnosił kwestię wynagrodzeń, wyliczając nierealną stawkę proponowaną przez NFZ na utrzymanie fizjoterapeuty w ramach kontraktu (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp/transmisje_arch?unid=44449BDAC3A2F311C1257CE8002F1063 czas ok. 16:44:45). Podobnie kilka lat później, 20 listopada 2017 również w Sejmie RP odbyła się konferencja “Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porónawcza instytucjonalnych rozwiązań”, gdzie znów prezes PTF przedstawił podobne wyliczenia (https://www.youtube.com/watch?v=84FIFY1JQI4) przytaczając wysokość oferty kontraktu na fizjoterapię domową, z której wynikało, iż miesięczny wpływ z tego kontraktu z NFZ wynosiłby 3500 zł, a samych tylko pensji (najniższe możliwe i to bez kosztów pracodawcy) wypłacić należałoby miesięcznie 6300 zł…

Tylko urealnienie wycen umożliwiłoby pracodawcom podniesienie stawek pracownikom. Bez takiego narzędzia jest to najzwyczajniej niemożliwe, zważywszy także, iż wszelkie inne koszty prowadzenia działalności z roku na rok również stale rosną.

Ostatnio dotarła do nas informacja, iż Ministerstwo Zdrowia znalazło sposób na doraźne podwyżki, które mogą ale nie muszą być przeznaczone na wynagrodzenia m.in. dla części fizjoterapeutów. Zwiększona zostanie bowiem kwota ryczałtu dla szpitali znajdujących się w sieci. Jednak po pierwsze rozdysponowanie tych środków leży w gestii dyrektorów szpitali i wcale nie muszą one trafić do fizjoterapeutów, a po drugie nie możemy wyrazić zgody na sytuację, w której przedstawiciele tego samego zawodu, realizujący takie same świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych są inaczej traktowani i inaczej wynagradzani! Nasuwa się pytanie: czy fizjoterapeuci zatrudnieni w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej są gorszymi pracownikami, niż fizjoterapeuci pracujący w ramach sieci szpitali?

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii nie ustaje w działaniach mających na celu poprawę sytuacji fizjoterapeutów, rozumiemy też osoby przyłączające się do planowanych w maju protestów, mając nadzieję, że działania te przyniosą wreszcie trwałe i praktyczne rozwiązania systemowe pozwalające fizjoterapeutom na wynagrodzenie godne ich wysiłków, wiedzy i ponoszonej odpowiedzialności.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Jubileuszowe MDI 2019 – galeria

W dniach 28-30 marca w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu oraz w Pałacu w Łagowie odbywała się jubileuszowa edycja – 25. Międzynarodowych Dni Inwalidy. Konferencja, której głównym organizatorem i pomysłodawcą jest prof. Zbigniew Śliwiński, a współorganizatorem m.in. ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii została objęta patronatem honorowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Jednym z najważniejszych gości była wiceprzewodnicząca Światowej Konfederacji Fizjoterapii – prof. Margot Skinner. W czwartek o godz. 13:00 w Pałacu Łagów odbyło się spotkanie Zarządu Głównego i przedstawicieli oddziałów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z Nowozelandką pracującą na co dzień na Uniwersytecie Otago.

Read more

1 2 3 17