Konferencja w Katowicach 12.10.2024

Serdecznie zapraszamy na konferencję “Współczesne wyzwania w leczeniu urazów i schorzeń stawu kolanowego – podejście interdyscyplinarne”, która jest współorganizowana przez Śląski oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

KOMUNIKAT KONFERENCJI

Konferencja naszej sekcji w Międzyzdrojach

Raz jeszcze zapraszamy!

Mamy zaszczyt powiadomić, iż Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna w Krakowie oraz zachodniopomorski oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii organizują:

 • XV Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej – ”Stomatologia interdyscyplinarna”
 • VI Konferencję CRANIA „Konsensus w diagnostyce i  fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych”
 • VI Zachodniopomorskie Sympozjum Młodych Naukowców
 • Sesję naukową Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż wzorem lat ubiegłych, tematyka Sympozjum pozostanie interdyscyplinarna i dotyczyć będzie:

 • fizykodiagnostyki i fizjoterapii w stomatologii i medycynie;
 • biomateriałów stosowanych we współczesnej medycynie i stomatologii;
 • zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia;
 • biomechaniki układu ruchowego i stomatognatycznego;
 • ortopodologii;
 • nowoczesnej diagnostyki biochemicznej;

Studentów oraz doktorantów zapraszamy do udziału w sesjach naukowych, które odbędą się 25.05.2024 r.

 • sesja studencka Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii;
 • sesja doktorancka VI Zachodniopomorskiego Sympozjum Młodych Naukowców

Wydarzenia odbędą się w Hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach

Atlas anatomii ultrasonograficznej narządu ruchu dla fizjoterapeutów

Zachęcamy do zapoznania się z książką, której autorami są: przewodniczący Sekcji Metod Obrazowania w Fizjoterapii przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii – prof. Paweł Linek oraz prof. Tomasz Wolny.

Poniżej informacja wydawcy:

Od kilku lat obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania fizjoterapeutów obrazowaniem ultrasonograficznym w praktyce klinicznej i w badaniach naukowych. Jest to niejako konsekwencja rozwoju technologicznego i upowszechnienia się aparatury ultrasonograficznej oraz stale rosnących wymagań stawianych fizjoterapeutom. W wielu krajach stanowią oni bowiem ważną część zespołów interdyscyplinarnych w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Polscy fizjoterapeuci na podstawie ustawy z 2015 roku stali się również „samodzielnym zawodem medycznym”. Fakt ten niesie za sobą szereg konsekwencji; z jednej strony wzrost prestiżu i uprawnień zawodowych, a z drugiej konieczność sprostania większym wymaganiom w realizacji świadczeń zdrowotnych. Z tego względu i w Polsce notuje się stały wzrost zainteresowania ultrasonografią narządu ruchu w środowisku fizjoterapeutycznym poprzez organizację licznych szkoleń, warsztatów i kursów dedykowanych fizjoterapeutom. Aparat ultrasonograficzny nie jest już niczym niezwykłym w gabinecie fizjoterapeuty.

Read more

Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2024

Zapraszamy do udziału w Konferencji – Międzynarodowy Dzień Inwalidy, który po kilku latach przerwy wraca do kalendarza, tym razem w dniach 19-21 września w Złotoryi i Krotoszynie.

MDI2024

Zawód fizjoterapeuty. Aspekty prawne i organizacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z pozycją “Zawód fizjoterapeuty. Aspekty prawne i organizacyjne”, pod redakcją prof. dr hab. Moniki Urbaniak. Autorem dwóch rozdziałów jest przewodniczący sekcji Prawa Medycznego w Fizjoterapii przy PTF dr Mateusz Curyło.

 

https://sklep.mocmedia.eu/produkt/zawod-fizjoterapeuty-aspekty-prawne-i-organizacyjne/

1 2 3 46