X Zjazd Oddziału Zachodniego PTChK

Patronat Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Jeszcze mogą się Państwo rejestrować na X Zjazd Oddziału Zachodniego PTChK.

Zjazd odbędzie się w Częstochowie w budynkach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, im. Jana Długosza w dniach 26-28 września 2019 r., Członkowie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii będą występować w roli partnerów konferencji. Zjazd w tej nowej formule, będzie próbą poczynienia istotnych ustaleń między środowiskiem lekarskim, a fizjoterapeutami  w przedmiocie stosowania skoordynowanego leczenia chorób kręgosłupa, by w przyszłości w oparciu o wymianę wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, móc uzyskać konsensus w postaci przyjętych wspólnie standardów postępowania terapeutycznego w leczeniu tych schorzeń.

Zapraszamy!

Agenda:

Read more

IV Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

Patronat Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego, które odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Wydarzenie będzie miało miejsce w murach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w dniach 18-19 października 2019 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z programem zamieszczonym w załączniku. Szczegółowe informacje o Sympozjum i rejestracja uczestników dostępne są pod adresem www.amicusrenis.pl

Komitet Organizacyjny

Program:

Read more

Zaproszenie do Opola (19 września 2019)

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opole oraz Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii zaprasza fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii na bezpłatny wykład i prezentację praktyczną z zakresu terapii manualna w modelu Integracji Strukturalnej Anatomy Trains. Spotkanie odbędzie się 19.10.2019r. o godz. 11.00 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76. Szkolenie przeprowadzi dr Grzegorz Srokowski, Anatomy Trains Poland.

Read more

WCPT Day – Światowy Dzień Fizjoterapii już w niedzielę

Każdego roku, 8 września obchodzimy ustanowiony przez WCPT Światowy Dzień Fizjoterapii (WCPT Day). W tym roku Światowa Konfederacja Fizjoterapii skupiła się na terapii przewlekłego bólu. Poniżej prezentujemy plakaty poświęcone temu problemowi.

Już dziś jednak Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii życzy wszystkim fizjoterapeutom, także nam samym – pracy, w której czas poświęcamy przede wszystkim na jak najlepszą opiekę nad pacjentem, w której powstające przepisy są przejrzyste i przyczyniają się do podnoszenia jej jakości, godziwych, adekwatnych do naszego zaangażowania zarobków i jak najwięcej pacjentów, którym nasza, stale pogłębiana wiedza, coraz lepiej pomaga w odzyskiwaniu zdrowia.

Życzymy też poczucia dumy z tego, że poświęcając się fizjoterapii dokonaliśmy wspaniałego wyboru!

Plakaty poświęcone WCPT Day dostępne są na stronie: https://www.wcpt.org/node/177343

Wymóg sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej

W dn. 9 sierpnia 2019 roku Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat dla świadczeniodawców, w którym jest mowa o przygotowaniu systemu informatycznego, umożliwiającego sprawozdawanie wyników oceny funkcjonalnej pacjentów poddanym leczeniu w zakresie rehabilitacji leczniczej (http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7428.html),

Sprawozdawczość ta ma obowiązywać już od 1 września 2019 r., w związku z czym

zwracamy się do Ministra Zdrowia o wstrzymanie realizacji tego przepisu.

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii stoi na stanowisku, iż tak ważna zmiana powinna być znacznie szerzej komunikowana, tym bardziej, że funkcjonujące u świadczeniodawców systemy informatyczne nie są w tej chwili przygotowane do wprowadzanej zmiany.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jak powinna wyglądać karta wizyty w programie do EDM?

Artykuł sponsorowany

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jak powinna wyglądać karta wizyty w programie do EDM?

Podstawą dobrze przeprowadzonego wywiadu medycznego oraz realizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego ściśle związana jest z odpowiednim przygotowaniem karty wizyty. W wersji internetowej programu do elektronicznej dokumentacji medycznej proces ten zarówno można dostosować do własnych potrzeb oraz zautomatyzować. Powtórzmy to jeszcze raz – obowiązek prawny dotyczący prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej dotyczy także fizjoterapeutów. Zgodnie z ustawą fizjoterapeuta powinien sporządzać dokumentacje medyczną w formie zbiorowej księgi zabiegów leczniczych oraz indywidualną kartę pacjenta (art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty <Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505>). Dodatkowo, prowadzona dokumentacja medyczna może być udostępniania pacjentowi, ponieważ w oparciu o artykuł 23 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej kartoteki. Jak zatem dobra karta fizjoterapeutyczna powinna wyglądać?

Read more

35 lat Wydziału Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Szanowni Absolwenci Wydziału Rehabilitacji, specjalizacji i kierunku rehabilitacja ruchowa oraz gimnastyki leczniczej,

Szanowni Koleżanki i Koledzy Fizjoterapeuci,

Historia kształcenia specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii w AWF Warszawa ściśle związana jest z historią polskiej rehabilitacji. Już w 1954 r. dla szkolenia przyszłych kadr powstał przy AWF Warszawa Zakład Rehabilitacji Leczniczej z siedzibą w Konstancinie. Konsekwentny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzrost prestiżu rehabilitantów w środowisku medycznym doprowadził do powstania w 1984 r. Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Był to pierwszy w Polsce Wydział kształcący specjalistów rehabilitacji. Organizację nowego Wydziału Rektor prof. Tadeusz Ulatowski powierzył dr Andrzejowi Zembatemu. Pierwszym Dziekanem Wydziału w latach 1984-1987 był Prof. Andrzej Seyfried, a następnie profesorowie: Aleksander Ronikier (1987-1993), Elżbieta Promińska (1993-1998), Jerzy Grossman (1998-1999), Zbigniew Lew-Starowicz (1999-2005), Janusz Domaniecki (2005-2012) oraz Andrzej Kosmol (2012-2016). Rozwój rehabilitacji w AWF związany był ściśle ze Stołecznym Centrum Rehabilitacji (STOCER) w Konstancinie i wybitną postacią Prof. Mariana Weissa. Istotny wpływ na kształt i poziom przygotowania przyszłych rehabilitantów miały wpływ wybitne postaci, a wśród nich m.in. doc. Maria Kutzner-Kozińska, prof. Andrzej Zembaty, dr Jerzy Beck.

Wydział Rehabilitacji może poszczycić się wieloma sukcesami m.in. uzyskaniem pełnych praw akademickich, kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek. Wydział rozszerzył kształcenie na kierunki pielęgniarstwa oraz terapii zajęciowej.  

Gorąco zapraszam wszystkich Absolwentów, Pracowników i Studentów, którym bliskie są więzi z Uczelnią i Wydziałem Rehabilitacji na uroczystości Obchodów 35-lecia powstania Wydziału. Uroczystości zostały zainaugurowane w marcu 2019 roku Forum Praktyków Skoliozy. Przez kolejne miesiące planowany jest cykl konferencji i spotkań organizowanych przez silny zespół pracowników Wydziału Rehabilitacji. Kulminacyjnym momentem obchodów 35-lecia będzie planowane na 15 listopada 2019 roku Forum Praktyków Pediatria, podczas którego zorganizowana zostanie uroczysta sesja jubileuszowa. Wieczorem będziemy mieli przyjemność świętować jubileusz podczas Balu Rehabilitacji. Z kolei w dniu 16 listopada 2019 roku odbędzie się VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas obchodów 35-lecia Wydziału Rehabilitacji.

Bartosz Molik

Wojciech Kiebzak doktorem habilitowanym

Jak już pisaliśmy w lipcu na naszym profilu FB, w dn. 14.06.2019 r. Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podjęła Uchwałę o nadaniu dr Wojciechowi Kiebzakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie – nauki o zdrowiu.
Pan dr hab. Wojciech Kiebzak pełni funkcję Kierownika Działu Fizjoterapii i Konsultanta Kliniczno-Naukowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krajowej Izby Fizjoterapii i Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Fizjoterapii to były członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i były prezes oddziału Świętokrzyskiego PTF, obecnie jest członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego w strukturach towarzystwa.

Serdecznie gratulujemy!!!

1 2 3 21