dr hab. Marek Żak profesorem

Niezmiernie miło nam poinformować, iż prof. Marek Żak, były członek Zarządu Głównego PTF, obecnie przewodniczący Sekcji Fizjoterapii w Geriatrii przy PTF w dn. 3 stycznia 2024 roku otrzymał tytuł profesora w dyscyplinie: nauki o zdrowiu (za Monitorem Polskim).

Szanowny Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy!!!

Prof. Andrzej Myśliwiec prezesem KR PTF

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii powierzyło funkcję prezesa Krajowej Rady Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii prof. Andrzejowi Myśliwcowi. Wiceprezesami zostali dr. hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka i dr. hab Jan Szczegielniak, prof. Politechniki Opolskiej.

Zmarł prof. A. Ronikier


Profesor Aleksander Ronikier 1942 – 2023

Wybitny naukowiec, pedagog i działacz sportowy Odznaczony Srebrną Odznaką im. J. Kusocińskiego, Złotą Odznaką im. J. Kusocińskiego, Złotą Odznaką AZS, Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o Profesorze znajduje się na stronie Sekcji Historycznej.

1 2 3 4 5 46