Czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

W związku z publikacją stanowiska KIF dotyczących interpretacji przepisów określających doświadczenie wymagane do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (całość tutaj: Stanowisko KIF), w dn. 15 lipca 2019 r. zwróciliśmy się z prośbą o wyrażenie w tej kwestii stanowiska przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jako instytucji przeprowadzającej kontrole świadczeniodawców.

Jak się dowiedzieliśmy z korespondencji przesłanej do PTF, w dn. 19 lipca 2019 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił się do Ministra Zdrowia o prawidłową wykładnię przepisów. Czekamy wobec tego nadal na oficjalne stanowisko, które, mamy nadzieję, ostatecznie wyjaśni wszelkie wątpliwości fizjoterapeutów.

Sympozjum PTMŚiW w Łodzi (12-14 grudnia 2019)

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł (PTMŚiW) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w II Międzynarodowym Sympozjum naszego Towarzystwa, pt.: Urazy przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie, które odbędzie w dniach 12 – 14 grudnia 2019 r. w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi.

Read more

Zjazd OZ PTChK w Częstochowie pod patronatem PTF

ZAPROSZENIE

X Zjazd Oddziału Zachodniego PTChK – Częstochowa 26-28 września 2019r.

pn. DLA ZDROWIA KRĘGOSŁUPA – RAZEM CZY OSOBNO…?

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Fizjoterapeuci,

zapraszamy Was do wzięcia udziału w X Zjeździe Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, który odbędzie się w Częstochowie w budynkach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, im. Jana Długosza w dniach 26-28 września 2019r, na którym członkowie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Specjalistów Fizjoterapii będą występować w roli partnerów konferencji. Zjazd w tej nowej formule, będzie próbą poczynienia istotnych ustaleń między naszymi środowiskami w przedmiocie stosowania skoordynowanego leczenia chorób kręgosłupa, by w przyszłości w oparciu o wymianę wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, móc uzyskać konsensus w postaci przyjętych wspólnie standardów postępowania terapeutycznego w leczeniu tych schorzeń. Dlatego też, zachęcamy do szerokiego udziału w tej konferencji naukowej, aby wspólnie i sukcesywnie wypracowywać kolejne elementy tych ustaleń. Wasze zainteresowanie i liczne uczestnictwo, będzie najlepszym potwierdzeniem obrania słusznego kierunku dla spotkań naukowych w takiej formule i zapewne zachęci organizatorów do ich kontynuowania w postaci corocznych ogólnopolskich konferencji.

Read more

2 Letnie Mistrzostwa Fizjoterapeutów w Dąbkach

W dniach 27 – 28 lipca 2019 roku w Dąbkach organizujemy szereg imprez kulturalno – sportowych, które przyciągają z każdą edycją coraz większą grupę turystów i mieszkańców.

W skład imprez wchodzi:
  • Maraton Zumby – 27 lipca,
  • Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy na dystansie 10 km oraz biegi towarzyszące dzieci i młodzieży  – 28 lipca,
  • Uzdrowiskowy Wieczór Kabaretowy – 28 lipca.

Read more

Jak bezpiecznie przechowywać dokumentację medyczną?

Artykuł sponsorowany

Dokumentację medyczną należy przechowywać przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, przez 30 lat w przypadku śmierci pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.). Ta długa perspektywa czasu nakłada na fizjoterapeutę szereg uwarunkowań prawnych mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych wrażliwych, jakie w kartotece się znajdują. Po tym okresie dokumentację należy zniszczyć w sposób, który uniemożliwi identyfikację pacjenta. W przypadku likwidacji praktyki i wciąż obowiązującego czasu przechowywania dokumentacji zebraną dokumentację należy przekazać do archiwum wskazanego przez ministra ds. zdrowia lub wojewodę.

Read more

Posiedzenie zarządu ER-WCPT podczas kongresu PTF w Pabianicach

W dniach 5 i 7 grudnia, w Pabianicach odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii. 6 grudnia, w piątek członkowie europejskich władz WCPT będą uczestniczyć w kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

W Pabianicach spotkać będzie można:

  • przewodniczącą ER-WCPT – Esther-Mary D’Arcy (Irlandia),
  • wiceprzewodniczących – Rolanda Crapsa (Belgia) i Carmen Suárez (Hiszpania),
  • skarbnik – Unnur Pétursdóttir (Islandia),
  • regionalnego przedstawiciela WCPT – Johna Xerri de Caro (Malta),
  • sekretarza generalnego – Davida Gorrię.

W kongresie uczestniczyć będą oczywiście także polscy członkowie zarządu ER-WCPT – członek alternatywny Zbigniew Śliwiński oraz alternatywny przedstawiciel regionalny w WCPT – Sebastian Zduński.

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

To wielki zaszczyt móc przekazać Państwu taką informację! Patrontatem Honorowym XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii objął

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że to właśnie Pan Prezydent składając podpis pod ustawą o zawodzie fizjoterapeuty zakończył w 2015 roku wieloletni proces dążenia do regulacji prawnej naszego zawodu!

 

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 2019

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, która odbędzie się 16 listopada 2019 w AWF Warszawa.

Szczegóły Wydarzenia przesyłamy w komunikacie 1 zamieszczonym w załączniku oraz na stronie Olimpiady:
https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/OOWMF/OOWMF2019

Zapraszamy do udziału!
Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Informacja:

Read more

1 2 3 4 5 21