Główny Sąd Koleżeński

PRZEWODNICZĄCY GSK
dr Michał Grzegorczyk
CZŁONKOWIE GSK
mgr Adrian Rogala
dr Joanna Baran
mgr Maciej Kawoń
mgr Dorota Szymańska
mgr Hubert Zglinicki