Sekcje

W ramach Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii działają następujące sekcje:

Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów

Kardiologiczno-pulmonologiczna

Fizjoterapii stomatologicznej

Terapeutów ręki

Geriatrii

Masażu

Historyczna

Psychiatrii

Diagnostyki obrazowej