Zaproszenie do Opola (19 września 2019)

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opole oraz Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii zaprasza fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii na bezpłatny wykład i prezentację praktyczną z zakresu terapii manualna w modelu Integracji Strukturalnej Anatomy Trains. Spotkanie odbędzie się 19.10.2019r. o godz. 11.00 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76. Szkolenie przeprowadzi dr Grzegorz Srokowski, Anatomy Trains Poland.

Read more

WCPT Day – Światowy Dzień Fizjoterapii już w niedzielę

Każdego roku, 8 września obchodzimy ustanowiony przez WCPT Światowy Dzień Fizjoterapii (WCPT Day). W tym roku Światowa Konfederacja Fizjoterapii skupiła się na terapii przewlekłego bólu. Poniżej prezentujemy plakaty poświęcone temu problemowi.

Już dziś jednak Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii życzy wszystkim fizjoterapeutom, także nam samym – pracy, w której czas poświęcamy przede wszystkim na jak najlepszą opiekę nad pacjentem, w której powstające przepisy są przejrzyste i przyczyniają się do podnoszenia jej jakości, godziwych, adekwatnych do naszego zaangażowania zarobków i jak najwięcej pacjentów, którym nasza, stale pogłębiana wiedza, coraz lepiej pomaga w odzyskiwaniu zdrowia.

Życzymy też poczucia dumy z tego, że poświęcając się fizjoterapii dokonaliśmy wspaniałego wyboru!

Plakaty poświęcone WCPT Day dostępne są na stronie: https://www.wcpt.org/node/177343

Wymóg sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej

W dn. 9 sierpnia 2019 roku Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat dla świadczeniodawców, w którym jest mowa o przygotowaniu systemu informatycznego, umożliwiającego sprawozdawanie wyników oceny funkcjonalnej pacjentów poddanym leczeniu w zakresie rehabilitacji leczniczej (http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7428.html),

Sprawozdawczość ta ma obowiązywać już od 1 września 2019 r., w związku z czym

zwracamy się do Ministra Zdrowia o wstrzymanie realizacji tego przepisu.

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii stoi na stanowisku, iż tak ważna zmiana powinna być znacznie szerzej komunikowana, tym bardziej, że funkcjonujące u świadczeniodawców systemy informatyczne nie są w tej chwili przygotowane do wprowadzanej zmiany.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jak powinna wyglądać karta wizyty w programie do EDM?

Artykuł sponsorowany

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jak powinna wyglądać karta wizyty w programie do EDM?

Podstawą dobrze przeprowadzonego wywiadu medycznego oraz realizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego ściśle związana jest z odpowiednim przygotowaniem karty wizyty. W wersji internetowej programu do elektronicznej dokumentacji medycznej proces ten zarówno można dostosować do własnych potrzeb oraz zautomatyzować. Powtórzmy to jeszcze raz – obowiązek prawny dotyczący prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej dotyczy także fizjoterapeutów. Zgodnie z ustawą fizjoterapeuta powinien sporządzać dokumentacje medyczną w formie zbiorowej księgi zabiegów leczniczych oraz indywidualną kartę pacjenta (art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty <Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505>). Dodatkowo, prowadzona dokumentacja medyczna może być udostępniania pacjentowi, ponieważ w oparciu o artykuł 23 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej kartoteki. Jak zatem dobra karta fizjoterapeutyczna powinna wyglądać?

Read more

35 lat Wydziału Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Szanowni Absolwenci Wydziału Rehabilitacji, specjalizacji i kierunku rehabilitacja ruchowa oraz gimnastyki leczniczej,

Szanowni Koleżanki i Koledzy Fizjoterapeuci,

Historia kształcenia specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii w AWF Warszawa ściśle związana jest z historią polskiej rehabilitacji. Już w 1954 r. dla szkolenia przyszłych kadr powstał przy AWF Warszawa Zakład Rehabilitacji Leczniczej z siedzibą w Konstancinie. Konsekwentny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzrost prestiżu rehabilitantów w środowisku medycznym doprowadził do powstania w 1984 r. Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Był to pierwszy w Polsce Wydział kształcący specjalistów rehabilitacji. Organizację nowego Wydziału Rektor prof. Tadeusz Ulatowski powierzył dr Andrzejowi Zembatemu. Pierwszym Dziekanem Wydziału w latach 1984-1987 był Prof. Andrzej Seyfried, a następnie profesorowie: Aleksander Ronikier (1987-1993), Elżbieta Promińska (1993-1998), Jerzy Grossman (1998-1999), Zbigniew Lew-Starowicz (1999-2005), Janusz Domaniecki (2005-2012) oraz Andrzej Kosmol (2012-2016). Rozwój rehabilitacji w AWF związany był ściśle ze Stołecznym Centrum Rehabilitacji (STOCER) w Konstancinie i wybitną postacią Prof. Mariana Weissa. Istotny wpływ na kształt i poziom przygotowania przyszłych rehabilitantów miały wpływ wybitne postaci, a wśród nich m.in. doc. Maria Kutzner-Kozińska, prof. Andrzej Zembaty, dr Jerzy Beck.

Wydział Rehabilitacji może poszczycić się wieloma sukcesami m.in. uzyskaniem pełnych praw akademickich, kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek. Wydział rozszerzył kształcenie na kierunki pielęgniarstwa oraz terapii zajęciowej.  

Gorąco zapraszam wszystkich Absolwentów, Pracowników i Studentów, którym bliskie są więzi z Uczelnią i Wydziałem Rehabilitacji na uroczystości Obchodów 35-lecia powstania Wydziału. Uroczystości zostały zainaugurowane w marcu 2019 roku Forum Praktyków Skoliozy. Przez kolejne miesiące planowany jest cykl konferencji i spotkań organizowanych przez silny zespół pracowników Wydziału Rehabilitacji. Kulminacyjnym momentem obchodów 35-lecia będzie planowane na 15 listopada 2019 roku Forum Praktyków Pediatria, podczas którego zorganizowana zostanie uroczysta sesja jubileuszowa. Wieczorem będziemy mieli przyjemność świętować jubileusz podczas Balu Rehabilitacji. Z kolei w dniu 16 listopada 2019 roku odbędzie się VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas obchodów 35-lecia Wydziału Rehabilitacji.

Bartosz Molik

Wojciech Kiebzak doktorem habilitowanym

Jak już pisaliśmy w lipcu na naszym profilu FB, w dn. 14.06.2019 r. Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podjęła Uchwałę o nadaniu dr Wojciechowi Kiebzakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie – nauki o zdrowiu.
Pan dr hab. Wojciech Kiebzak pełni funkcję Kierownika Działu Fizjoterapii i Konsultanta Kliniczno-Naukowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krajowej Izby Fizjoterapii i Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Fizjoterapii to były członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i były prezes oddziału Świętokrzyskiego PTF, obecnie jest członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego w strukturach towarzystwa.

Serdecznie gratulujemy!!!

Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym 2019

W dn. 4 sierpnia 2019 roku w Inowrocławiu odbył się pierwszy etap kolarskich mistrzostw Polski fizjoterapeutów – wyścig szosowy. Zawody były częścią II Memoriału Wiesława Szczepańskiego.

Wyścig odbywał się pod patronatem m.in. Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Wyniki Pań:
1. Marynowska Iwona – Mistrzyni
2. Wasilewska Martyna
3. Stępowska Justyna

Wyniki Panów:
1. Ziułek Michał – Mistrz
2. Wolański Adam
3. Wyszyński Mateusz

Mistrz wśród fizjoterapeutów – Michał Ziułek okazał się być najlepszy wśród wszystkich startujących w Memoriale, zaś wicemistrz Adam Wolański zajął najniższe miejsce na podium.

W kategoriach wiekowych u Fizjoterapeutów (ze względu na niewielką liczbę startujących Fizjoterapeutek była tylko klasyfikacja generalna):

do 35 lat
1. Dzięgielewski Mateusz
2. Świerczyński Marcin
3. Kozinoga Mateusz

35-50 lat
1. Baranowski Marcin
2. Jurek Dawid
3. Grzywacz Radosław

50+
1. Marcinkowski Piotr
2. Gwóźdź Andrzej
3. Milko Dariusz

Wielkie słowa uznania należą się współorganizatorom wyścigu z oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTF Dariuszowi Fielkowi i Jędrzejowi Wierzchowskiemu (na pierwszym zdjęciu wraz z prezesem ZG PTF Markiem Kiljańskim).

Nagrodzonym, jak i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

GALERIA:

 

31 lipca 2019 r. pojawiła się nowa lista czasopism punktowanych

Na nowej liście czasopism punktowanych (w którym ujęto czasopisma z całego świata), zgodnie z oczekiwaniami, znalazło się miejsce między innymi dla oficjalnego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – Fizjoterapii Polskiej.

W 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniło nasz tytuł na 6 pkt, od 2016 mamy ich 10. W 2019 jest już 20 punktów, ale redakcja obiecuje, iż dołoży wszelkich starań, aby liczba ta stale rosła wraz z kolejnymi ewaluacjami.Na nowej liście czasopism punktowanych pojawiły się wyłącznie czasopisma indeksowane w bazach Scopus i Web of Science. Dodatkowo znalazło się 500 czasopism z programu “Wsparcie dla czasopism naukowych”, którego celem było wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym.

Fizjoterapia Polska nie musiała korzystać z takiego wsparcia – jest indeksowana w bazie Scopus. Pomysłodawcą, a obecnie dyrektorem zarządzającym czasopisma jest dr Marek Kiljański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zaś redaktorem naczelnym prof. Zbigniew Śliwiński, wiceprezes PTF.

Letnie Mistrzostwa Fizjoterapeutów w Dąbkach

28 lipca 2019 roku, w Dąbkach, pod patronatem m.in. Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii odbył się 6. Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy, w ramach którego rozgrywane były także Letnie Mistrzostwa Fizjoterapuetów.

W biegu głównym wzięło udział 539 uczestników, którzy zmuszeni byli dodatkowo zmierzyć się z dotkliwym upałem. Na starcie stanęła także Katarzyna Syrewicz – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, która pierwszy raz zmierzyła się z takim dystansem.

Wśród fizjoterapeutek najlepsza okazała się Daria Maik (najlepsza wśród kobiet, 26. miejsce wśród wszystkich startujących), druga była Anna Brugier, trzecia Katarzyna Bakalarz.

Czwarte miejsce zajęła Natalia Wiernicka, jednak ze względu na wątpliwości proceduralne dotyczące jednej z zawodniczek, które właśnie wyjaśniamy – może jeszcze znaleźć się na podium.

Wśród panów wygrał Piotr Olkowski, drugi był Adam Bakalarz, a trzeci Sławomir Jankowski.

Oprócz biegu głównego rozgrywany były liczne towarzyszące. W swoich kategoriach wiekowych startowały dzieci (najmłodsze na dystansie 150 m, najstarsze na 1500 m).

Na dystansie 1100 m odbył się także bieg pod nazwą: ZaRadni i OdWażni, w którym udział wziął prezes ZG PTF Marek Kiljański, rywalizujący między innymi z Janem Hurukiem olimpijczykiem z Barcelony (1992, a w tym samym roku zajął trzecie miejsce w maratonie w Londynie uzyskując trzeci do dziś wynik w historii polskiej lekkiej atletyki, 4. w Mistrzostwach Świata w Tokio w 1991 r.), przewodniczącym Rady Powiatu Sławieńskiego Andrzejem Protasiewiczem (zwycięzcą biegu), radnymi Darłowa: Justyną Osses, Bogdanem Herbeciem, Adamem Wasieńko, Wiesławem Moskwą, wójtem gminy Darłowo Radosławem Głażewskim, sołtysami Dobiesława – Małgorzatą Parysiak, Kopania – Alfredem Cichockim.

Nasz reprezentant zajął miejsce w środku stawki.

Wszystkim uczestnikom, którym udało się dotrzeć w tych trudnych warunkach, w tym naszym reprezentantom oraz triumfatorom – serdecznie gratulujemy!!!

GALERIA:

Read more

1 2 3 4 21