Zjazd OZ PTChK w Częstochowie pod patronatem PTF

ZAPROSZENIE

X Zjazd Oddziału Zachodniego PTChK – Częstochowa 26-28 września 2019r.

pn. DLA ZDROWIA KRĘGOSŁUPA – RAZEM CZY OSOBNO…?

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Fizjoterapeuci,

zapraszamy Was do wzięcia udziału w X Zjeździe Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, który odbędzie się w Częstochowie w budynkach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, im. Jana Długosza w dniach 26-28 września 2019r, na którym członkowie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Specjalistów Fizjoterapii będą występować w roli partnerów konferencji. Zjazd w tej nowej formule, będzie próbą poczynienia istotnych ustaleń między naszymi środowiskami w przedmiocie stosowania skoordynowanego leczenia chorób kręgosłupa, by w przyszłości w oparciu o wymianę wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, móc uzyskać konsensus w postaci przyjętych wspólnie standardów postępowania terapeutycznego w leczeniu tych schorzeń. Dlatego też, zachęcamy do szerokiego udziału w tej konferencji naukowej, aby wspólnie i sukcesywnie wypracowywać kolejne elementy tych ustaleń. Wasze zainteresowanie i liczne uczestnictwo, będzie najlepszym potwierdzeniem obrania słusznego kierunku dla spotkań naukowych w takiej formule i zapewne zachęci organizatorów do ich kontynuowania w postaci corocznych ogólnopolskich konferencji.

W związku z planowaną nową formułą prezentacji na Zjeździe w postaci przykładów skoordynowanego leczenia chorób kręgosłupa, które być może zostały wypracowane i wdrożone w placówkach medycznych, w których pracujecie, gdzie w sposób spontaniczny zawiązały się zespoły złożone z: chirurgów kręgosłupa, fizjoterapeutów, anestezjologów bądź neurologów leczących ból, itp., – zachęcamy do zgłaszania takich przykładów leczenia konkretnych chorób kręgosłupa, ze wskazaniem uczestników takiego postępowania, celem zaprezentowania ich na Zjeździe. Spośród zgłoszonych przykładów skoordynowanego leczenia wybierzemy 8 różnych przypadków i umożliwimy ich prezentację podczas I dnia Zjazdu, aby zainicjować swobodną i twórczą dyskusję uczestników konferencji w ich przedmiocie. Dyskusję moderować będzie Loża Ekspertów, złożona z doświadczonych chirurgów i fizjoterapeutów. Zgłoszeń można dokonać na adres: info@vitalmedic.pl.

Dodatkowo informujemy, że planujemy podczas Zjazdu organizację warsztatów tematycznych w zakresie nowych technologii stosowanych w zabiegowym i zachowawczym leczeniu chorób kręgosłupa, które zostaną przygotowane przez wystawców/dostawców. O tematach i harmonogramach planowanych warsztatów, celem umożliwienia wpisywania się na konkretne z nich, poinformujemy odrębnie w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje o X Zjeździe Zachodniego Oddziału PTChK  – http://vme.edu.pl/index.php/2019/04/17/x-zjazd-zachodniego-oddzialu-polskiego-towarzystwa-chirurgii-kregoslupa/

Zapraszamy uczestników do rejestracji poprzez stronę internetową.

Prof. dr hab. med. Robert Gasik – Prezydent PTChK

Dr n. med. Marek KIljański – Prezes PTF

Prof. dr hab. Zbigniew Sliwiński – I Wiceprezes PTF

Prof. dr. hab. Jan Szczegielniak – Prezes PTSF

X Zjazd PTCHK Częstochowa- informacje