XVI Kongres PTF – Relacja

Zamykam XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii”. Tymi słowami Prezes PTF, dr Marek Kiljański kilka minut po godzinie 14:00 w sobotę 22 listopada zamknął trwające trzy, a doliczając środowe spotkania właściwie cztery dni wydarzenie.

Już 18 listopada bowiem od zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii o godz. 16:00 Hotel Fabryka Wełny w Pabianicach stał się miejscem, którym niepodzielnie zawładnęli fizjoterapeuci. Tego samego dnia odbyły się jeszcze spotkania Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii oraz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii.

W czasie spotkań na sali wystawowej swoje stanowiska przygotowywali pierwsi sponsorzy Kongresu, na których od samego rana w czwartek można było zapoznać się z ofertą około trzydziestu firm. Dzięki temu z powodzeniem można było określić foyer hotelu jako miejsce wcale nie tak małych targów sprzętu rehabilitacyjnego…

Od godziny 10:00 rano na dwóch salach równolegle rozpoczęły się sesje naukowe: „fizjoterapia w traumatologii sportowej” oraz „fizjoterapia w chorobach wewnętrznych”. Zaś o godzinie 11:00 nastąpiło spotkanie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, które właśnie Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii wybrało jako termin i miejsce swojego ostatniego posiedzenia. To z pewnością niezwykła nobilitacja dla wszystkich fizjoterapeutów.

Od godziny 13:00 w salach wykładowych trwały sesje : historyczna oraz „diagnostyka dla potrzeb fizjoterapii z wykorzystaniem nowoczesnych metod i urządzeń informatyczno-technicznych”. W kolejnej sali obradowali od godz. 13:15 dziekani uczelni kształcących na kierunku fizjoterapia , zaś w hotelowej galerii sztuki odbywały się już od godz. 11:00 warsztaty, prezentowane kolejno przez Assis-Tech (System C-Eye), Timago (zaopatrzenie ortopedyczne) i KJD (haloterapia).

Tuż przed 16:00 w foyer Kongresu można było spotkać Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego, posła minionej kadencji – Dariusza Dziadzio, Prezydenta Pabianic – Grzegorza Mackiewicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Pabiance – Andrzeja Żeligowskiego, Starostę Pabianickiego – Krzysztofa Haburę i Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego Floriana Wlaźlaka. Kilka minut później rozpoczęła się oficjalna część ceremonii otwarcia XVI Kongresu PTF.

Na początku Prezes PTF, dr Marek Kiljański, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego powitał zaproszonych gości, wśród nich wspomnianych wcześniej polityków oraz zagranicznych (Marilyn Moffat z USA, Georges Boueiri z Libanu, Rene de Bruijn z Holandii oraz Daniela Tecky Tcheuffa z Kamerunu).

Ogromne brawa oraz spontaniczne „dziękujemy” skandowane przez wypełnioną po brzegi salę usłyszeli ci, którzy w największym stopniu politycznie przyczynili się do uchwalenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, a więc poseł D. Dziadzio i minister I. Radziewicz-Winnicki.

Kilka słów powiedziała także Marilyn Moffat oraz Georges Boueiri. Oboje dziękowali za możliwość ponownego odwiedzenia Polski na wydarzeniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia nagród przyznanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Statuetek (pośmiertnie – Zygmunt Prochowicz, Dariusz Dziadzio, Rajmund Miller, Igor Radziewicz-Winnicki, Henryk Chmielewski, Jan W. Raczkowski, Violetta Skrzypulec-Plinta, Barbara Gryglewska, Maciej Krawczyk, Jolanta Potapska, Dariusz Jasiński, Zarząd i Rada Powiatu Pabianickiego, Zarząd i Rada Miasta Pabianic, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Rada Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, Rada Wydziału Lekarskiego oraz Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach, Zakład Energetyki Cieplnej w Pabianicach, Medipforit, Ireha, CR Kinezio) oraz Złotych Odznak (Krzysztof Aleksand

rowicz, Katarzyna Bogacz, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Małgorzata Domagalska-Szopa, Joanna Kałuża-Pawłowska, Ewa Kamińska, Krzysztof Kassolik, Marzena Kobylańska, Marcin Krajczy, Jacek Łuniewski, Beata Michalak, Elżbieta Rajkowska-Labon, Natalia Rogaczewska, Marcin Szczepanik, Katarzyna Syrewicz, Romuald Tokarski, Marek Wiecheć, Marzena Wiernicka, Sebastian Zduński, Marek Żak).

Po części oficjalnej rozpoczął się koncert znakomitej skrzypaczki Agnieszki Flis, który zachwycił zgromadzoną na sali publiczność.

Następnie miały miejsce wystąpienia, zaś po ostatnim, Rene de Bruijna goście spotkali się na koktajl party, trwającym do godz. 22:00. Uczestnikom czas umilał pabianicki zespół Tipsy Drivers.

Kolejny dzień rozpoczął się wykładami już od godz. 9:30 (Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu oraz kształcenie w fizjoterapii). Pół godziny później, aż do godz. 16:00, także na dwóch salach równolegle odbywały się warsztaty (R. de Bruijn, M.Moffat , P. Cywiński (zastosowanie stołu Chiromax Flex Elite), Timago (zaopatrzenie ortopedyczne), TU Inter Polska (odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty) oraz KJD (Haloterapia).

Od 12:00 odbywały się kolejne sejse naukowe: Fizjoterapia w chorobach wieku rozwojowego oraz fizjoterapia w geriatrii. Zaś od 15:00 sesja studencka.

O godz. 15:00 rozpoczął się także Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, na którym Zarząd Główny, Skarbnik oraz Oddziały Wojewódzkie składały raport, a także dokonano wyborów nowych władz PTF.

Jednym z pierwszych punktów spotkania było przyznanie (przy jednym głosie wstrzymującym się) Honorowego Członkostwa PTF dr. Markowi Kiljańskiem, dr. Markowi Woszczakowi, prof. Zbigniewowi Śliwińskiemu oraz mgr. Romualdowi Tokarskiemu.

Na kolejną kadencję Prezesem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii został wybrany dr Marek Kiljański. W skład ZG weszli ponadto, prof. Zbigniew Śliwiński i prof. Jan Szczegielniak jako wiceprezesi, Skarbnikiem została Renata Szczepaniak, a Marek Woszczak sekretarzem PTF. Pozostali członkowie ZG to Katarzyna Syrewicz, Andrzej Czamara, Joanna Kałuża-Pawłowska, Krzysztof Kassolik, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Jacek Łuniewski, Marcin Szczepanik i Ireneusz Hałas.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli Krzysztof Aleksandrowicz, Małgorzata Rybicka oraz Krzysztof Mirecki.

W składzie Sądu Koleżeńskiego znaleźli się: Małgorzata Mariańska, Wojciech Kiebzak, Elżbieta Rajkowska-Labon, Marzena Wiernicka i Marcin Krajczy.

W ramach Zarządu Głównego powstały trzy komisje: Międzynarodowa (A.Czamara, K.Kassolik, J. Łuniewski), Kursów (J. Szczegielniak, A. Czamara, J. Łuniewski), Współpracy z oddziałami (R. Szczepaniak, M. Szczepanik, I. Hałas oraz G. Brzuszkiewicz-Kuźmicka).

Po Zebraniu Delegatów odbył się oficjalny bankiet.

W sobotę, na godz. 9:30 przewidziano spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, zaś na dwóch salach trwały kolejne sesje: Fizjoterapia w schorzeniach neurologicznych, fizjoterapia w schorzeniach psychiatrycznych. Zaś od godz. 12:00 ostatnie dwie: Fizjoterapia w onkologii oraz fizjoterapia w dyscyplinach sportowych.

Ostatnim akordem XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, współorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach było oficjalne zakończenie, w trakcie którego Prezes Marek Kiljański podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji oraz przybyłym gościom, którzy tłumnie odwiedzali wykłady jak i warsztaty, a także niezwykle licznym wystawcom-sponsorom.

Kolejne wydarzenie organizowane przez ZG PTF, na które już dziś zapraszamy to marcowy (20-22.03.2016) Międzynarodowy Dzień Inwalidy w Zgorzelcu, a na jesieni 2016 konferencja „Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii” ponownie w Pabianicach.