II Kongres Rehabilitacja Polska

Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacja Polska

Warszawa, 14-16 kwietnia 2016 roku

 

II Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska, który odbył się w Warszawie, 14–16 kwietnia 2016 roku był jednym z najważniejszym od 7 lat wydarzeń naukowo-dydaktycznych oraz organizacyjnych wspólnym dla środowiska specjalistów  fizjoterapii i rehabilitacji.

Patronat Honorowy nad Kongresem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, Patronat Naukowy – Prezes Polskiej Akademii Nauk Prof. Jerzy Duszyński.

W składzie Komitetu Honorowego zasiadali:

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński – Polski Koordynator Dekady Kości i Stawów Światowej Organizacji Zdrowia

 

Prezydium Komitetu Naukowego

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. Marek Woźniewski – Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

V-ce Przewodniczącą- prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa – Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

V-ce Przewodniczącym: dr n. med. Marek Kiljański – Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Majcher – Wiceprezes PTReh

Dr n. med. Wiesław Rycerski – Wiceprezes PTReh

Prof. nadzw. dr hab. Jan Szczegielniak – Wiceprezes PTF

Prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński – Wiceprezes PTF

Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski – Wiceprezes TWK

Prof. nadzw. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej

Dr n. biol. Zbigniew Wroński – Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii

 

 

Partnerami Kongresu (w kolejności alfabetycznej) byli:

I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Instytut Medyczny im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych

Sekcja Chorób Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Wydział Nauk o Zdrowiu Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wojskowo-Lekarski, Kierunek Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa

Zakład Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Patronaty Medialne objęły następujące Wydawnictwa (w kolejności alfabetycznej):

“Acta Balneologica”

“Acta Neuropsychologica”

Fizjoterapia Polska

“Journal of Combat Sports and Martial Arts”

“Medycyna Sportowa”

“Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”

“Postępy Rehabilitacji”

“Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”

“Rehabilitacja Medyczna”

“Rehabilitacja w Polsce”

“Rehabilitacja w Praktyce”

 

W Kongresie wzięło udział 623 uczestników, wykładowców i zaproszonych gości.

Wśród uczestników oczywiście przeważali specjaliści fizjoterapii i rehabilitacji, ale licznie uczestniczyli także  przedstawiciele innych specjalności, którzy na co dzień  w swojej pracy zawodowej spotykają się z zagadnieniami rehabilitacji, jak również studenci z różnych uczelni, praktycznie z całej Polski.

Do programu naukowego i wygłoszenia zakwalifikowano 172 prace, co sprawiło, że

konieczne stało się przeprowadzenie 2 równoległych sesji naukowych, w ciągu 3 dni obrad (w

załączniku nr 3 – szczegółowy program naukowy). Równolegle odbywały się Warsztaty Terapeutyczne, które cieszyły się równie dużym zainteresowaniem wśród Uczestników Kongresu. Odbyło się 11 warsztatów tematycznych.

W Kongresie uczestniczyło 5 zaproszonych gości z zagranicy.

Kongresowi towarzyszyła Wystawa firm medycznych, farmaceutycznych oraz wydawnictw medycznych, wzięło w niej udział 30 wystawców.

Uroczyste otwarcie Kongresu odbyło się w pierwszym dniu obrad, w sali wykładowej  Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Część oficjalna zawierała wykłady merytoryczne prelegentów z Polski i z zagranicy, a także wystąpienia zaproszonych gości, które podsumowały stan polskiej rehabilitacji i fizjoterapii, dokonania dotychczasowe i nakreśliły plany na przyszłość. Poczęstunek i oryginalny koncert Zespołu „Dixie Warsaw Jazzmen” zakończył oficjalne otwarcie Kongresu.

Program naukowy Kongresu został skonstruowany tak, aby przedstawić nowoczesną,

interdyscyplinarną rehabilitację i fizjoterapię, a także jej miejsce we współczesnej medycynie. Zaprezentowane zostały referaty – prace zgłoszone przez kolegów z Polski i zagranicy.

 

Prace prezentowane były w 12 sesjach, a ich różnorodność tematyczna dowodzi wielokierunkowych potrzeb i zainteresowań autorów. Równorzędną formą prezentacji zgłoszonych prac była Sesja Plakatowa, w skład której weszło 59 plakatów.

Drugi dzień Kongresu zakończyło spotkanie integracyjno-towarzyskie w LEGIA RACING CLUB

C.H. Blue City, zwycięzcą zawodów na torze gokartowym został dr n. med. Marek Kiljański – Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom także w pozostałych konkurencjach).

 

Współczesna rehabilitacja to konieczność uczenia się przez całe życie i weryfikacja swojej

wiedzy. Specjalista rehabilitacji i fizjoterapii, jako partner lekarza prowadzącego w procesie terapeutycznym, współodpowiada za prowadzenie działalności profilaktycznej, przywracanie optymalnej sprawności i wydolności osób w różnym wieku, realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób

niepełnosprawnych, wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i stosowanie różnych metod, planowanie, przeprowadzanie i kontrolowanie efektywności procesu rehabilitacji, dokonywanie oceny czynnościowej chorego, wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii, dostosowanie działań fizjoterapeutycznych do nadrzędnych celów rehabilitacji. Współodpowiedzialność za leczenie pacjenta wymaga ogromnej wiedzy, systematycznego jej uzupełniania i wprowadzania nowych zdobyczy naukowych. Jesteśmy przekonani, że kwietniowy II Międzynarodowy Kongres „Rehabilitacja Polska” spełnił oczekiwania wszystkich uczestników, którzy chcą i muszą być w stanie ciągłego poszukiwania tej wiedzy, dla dobra pacjentów i własnej doskonałości oraz bezpieczeństwa.

 

Poza bardzo bogatym programem naukowym, organizatorzy przygotowali ciekawy program imprez towarzyszących. Wydaje się, że założenie podjęte przez organizatorów i ogromny wysiłek włożony w organizację Kongresu stworzyły „niepowtarzalną atmosferę za rozsądną cenę”.

Mamy nadzieję, że Kongres był dla wszystkich uczestników nie tylko „ucztą naukową”, ale

również okazją do odnowienia i nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, szansą na

intensywny, czynny odpoczynek w pięknym mieście – Warszawie.

Za udział w Kongresie Uczestnicy otrzymali 24 punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

 

Komitet Organizacyjny

II Międzynarodowego Kongresy

Rehabilitacja Polska