Wielkie święto fizjoterapii

W dniu dzisiejszym Senat przegłosował ustawę o zawodzie fizjoterapeuty bez poprawek! Ustawa trafi teraz do Prezydenta RP!

Szanowni Państwo

 

Dziś Senat RP stosunkiem głosów 47 – za do 32 – przeciw (przy jednym głosie wstrzymującym się) przyjął ustawę o zawodzie fizjoterapeuty BEZ POPRAWEK!

Dzięki temu ustawa nie musi już wracać do Sejmu, trafi bezpośrednio do Prezydenta, który podejmie decyzję o jej podpisaniu. Już teraz prosimy o przesyłanie na adres Prezydenta, Pana Andrzeja Dudy listy@prezydent.pl słów poparcia dla ustawy!

Dr Marek Kiljański, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego ogromnego sukcesu, o który od 16 lat, piastując swoje stanowisko, walczył.

Szczególne podziękowania Dr Kiljański chce złożyć na ręce Posłów, Senatorów, wszystkich Przyjaciół, Wspaniałych Pacjentów, Kolegów i Koleżanek, wspierających nas Lekarzy i Profesorów Medycyny!

Dziękujemy także mocno wspierającą nas Izbę Diagnostyki Laboratoryjnej.

Za działania wspierające ustawę wielkie podziękowania pragnie przekazać także dla Posłów, Pana Dariusza Dziadzio, Pana Rajmunda Millera oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Igora Radziewicza-Winnickiego.