Trwa ogólnopolski protest zawodów medycznych

Od godz. 9:00 w Warszawie trwa ogólnopolski protest zawodów medycznych.

Od godz. 9:00 w dn. 28 września 2015 r. w Warszawie trwał ogólnopolski protest zawodów medycznych, wśród których bardzo widoczni są fizjoterapeuci z całego kraju. Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, dr Marek Kiljański przedstawił i wręczył Ministrowi Zdrowia oraz Kancelarii Premiera wspólne petycje uczestników protestu, przypominając, że PTF od blisko 50 lat walczy o dobre imię zawodu.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek złożył petycję w Kancelarii Prezydenta.

– Nie pozwólmy, byśmy byli tylko ”służbą dla służby zdrowia”. Dzisiaj skłóca się tylko środowisko. Zmobilizujmy nasze koleżanki i kolegów i pokażmy, że nie zgadzamy się na bycie ”Traktowanymi Nie Specjalnie” – wzywają sygnatariusze porozumienia związkowego, do którego przystąpiło kilkanaście związków i towarzystw pracowników ochrony zdrowia.

Pod apelem podpisały się: Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, Krajowa Sekcja Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia, SNZZ Pracowników Medycznych z Wyższym Wykształceniem – Inowrocław, Polskie Towarzystwo Elektroradiologii, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.