Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i w świecie

Polecamy Państwu publikację rekomendowaną przez Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Monografia skierowana jest do fizjoterapeutów, lekarzy i osób, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu rozwoju rehabilitacji.

Książka, która zyskała uznanie przez fizjoterapeutów

podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Pabianicach.

 

Nowość wydawnicza
RYS HISTORYCZNY ROZWOJU REHABILITACJI W POLSCE I W ŚWIECIE, Opole 2015, wyd. 1.
Autorzy:
Sławomir JANDZIŚ, Mariusz MIGAŁA

Polecamy Państwu publikację rekomendowaną przez Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Monografia skierowana jest do fizjoterapeutów, lekarzy i osób, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu rozwoju rehabilitacji. Może służyć również jako podręcznik do nauki historii rehabilitacji dla studentów oraz osób realizujących specjalizację z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji medycznej.
W rozdziale 1 przedstawiono rozwój kinezyterapii, fizykoterapii i masażu, chronologicznie od starożytności do czasów współczesnych. W rozdziale 2 scharakteryzowano rozwój leczenia uzdrowiskowego oraz wodolecznictwa. W rozdziale 3 zaprezentowano rozwój sportu osób niepełnosprawnych. Cennym uzupełnieniem jest zamieszczony w aneksie słownik biograficzny ponad 100 znanych polskich lekarzy i fizjoterapeutów pracujących w rehabilitacji, którzy w istotny sposób przyczynili się do rozwoju tej dziedziny medycznej w Polsce.
Bez wątpienia książka ta powinna znaleźć się na półce każdego fizjoterapeuty i lekarza.

 

Wydawca: Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu
Rok wydania: 2015
Cena: oprawa miękka 35 zł; oprawa twarda 40 zł, 410 str.

Koszt wysyłki: 10 zł

Dystrybucja:
Centrum Medyczne Głuchołazy,

tel. +48 516086598, e-mail:centrum.medyczne@o2.pl
Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i w świecie, Opole 2015, wyd.1.

Część I

Miejsce oraz rola rehabilitacji i kultury fizycznej na przestrzeni wieków

Rozdział 1

Rehabilitacja i kultura fizyczna od starożytności po współczesność

Czynniki wykorzystywane w leczeniu przez starożytne cywilizacje

Gimnastyka lecznicza i ochrona zdrowia w średniowiecznej Europie

Renesansowi lekarze i pierwszy kształt przyszłej rehabilitacji

Oświeceniowe koncepcje w zakresie rozwoju gimnastyki leczniczej, wychowania fizycznego i higieny

Kształtowanie się rehabilitacji oraz kultury fizycznej w XIX wieku

Rozwój nowoczesnej rehabilitacji w XX wieku

Rozdział 2

Uwarunkowania rozwoju rehabilitacji, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na ziemiach polskich od XIX wieku

Polski system gimnastyczny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Rozwój zakładów gimnastycznych na ziemiach polskich

Ruch rekreacyjny

Rehabilitacja i kultura fizyczna w Polsce w XX wieku

Część II

Zarys rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego

Początki i ewolucja balneologii

Z dziejów rozwoju wodolecznictwa i hydroterapii

Polskie tradycje lecznictwa uzdrowiskowego

Część III

Ewolucja kultury fizycznej. Narodziny współczesnego sportu, ruchu olimpijskiego, paraolimpijskiego i ich związek z rehabilitacją

Początki sportu zorganizowanego

Dzieje sportu osób niepełnosprawnych

Polska szkoła rehabilitacji a sport osób niepełnosprawnych

Udział polskich niepełnosprawnych w zawodach międzynarodowych

Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce

Bibliografia