Rozpoczęły się prace Senackiej Komisji Zdrowia

Dziś od godz. 12:00 rozpoczęły się prace Senackiej Komisji Zdrowia. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii przesłało do Marszałków Senatu oraz do Członków Komisji Zdrowia pismo z odpowiedzią na wczorajszy list NIL.

O godzinie 12:00 rozpoczęły się prace Senackiej Komisji Zdrowia, która będzie się zajmowała m.in. drukiem nr 1103, czyli ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, którą w ubiegły piątek przegłosował Sejm RP.

Na uwagę zasługują wypowiedzi Ministra Igora Radziewicza Winnickiego, którego Minister Włodarczyk określił jako osobę, która nie mówi, jak lekarz. Minister bronił ustawy – uważa bowiem, że fizjoterapeuta w zdecydowanie lepszy sposób skieruje pacjenta na zabiegi fizjoterapeutyczne niż lekarz np. histopatolog czy laryngolog.

Senator Czudowska natomiast zgłosiła 138 poprawek do ustawy, jednoznacznie blokując ustawę o zawodzie fizjoterapeuty.

Komisja Zdrowia głosowała za przyjęciem ustawy bez poprawek. Za było 2 senatorów, 3 było przeciw. Pozostali wstrzymali się od głosu…

W związku z tym istnieje konieczność omówienia wszystkich 138 poprawek podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Zdrowia.

Wczoraj Naczelna Izba Lekarska wystosowała do Marszałków Senatu oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia list, w którym stanowczo protestuje przeciw zawartych w ustawie regulacjach. NIL uważa, że fizjoterapeuci pozostaną bez nadzoru lekarskiego przy kierowaniu pacjentów na zabiegi fizjoterapeutyczne, program kształcenia nie jest wystarczający do kwalifikowania i planowania zabiegów, wydawania opinii i orzeczeń, zlecania wyrobów medycznych czy sprawowania nadzoru nad udzielaniem świadczeń medycznych.

NIL twierdzi też, że zawód fizjoterapeuty nie powinien zostać uznany za zawód zaufania publicznego, a ustawowa regulacja zawodu fizjoterapeuty pogorszy jakość świadczeń fizjoterapeutycznych i będzie stanowić zagrożenie dla pacjentów (sic!).

 

nilpismo-do-senatorow-28-09-151 nilpismo-do-senatorow-28-09-152

 

W dniu dzisiejszym Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w osobach Prezesa dr n. med. Marka Kiljańskiego oraz Wiceprezesów prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Śliwińskiego i prof. nadzw. dr hab. Jana Szczegielniaka wystosowało odpowiedź do Marszałków Senatu oraz wszystkich członków Senackiej Komisji Zdrowia.

odpptf29-09-151 odpptf29-09-152