Projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty

Informujemy, że do siedziby Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii wpłynął projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Informujemy, że do siedziby Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii wpłynął projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Przypominamy, że ustawia o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. pozwalała na rozpoczęcie specjalizacji przez 4 lata od wejścia w życie ustawy (do 1 lipca 2015 r. – art. 209).

Ustawa (pdf)

Starania m.in. Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie fizjoterapii należących do PTF, wspólnie z Wojewodami, przez których zostali powołani doprowadziły do rozmów z Ministerstwem Zdrowia i Rządem, dzięki czemu termin ten został przesunięty o rok (do 1 lipca 2016 r. – art. 209).

Pismo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla woj. łódzkiego do Wojewody

Ustawa po zmianach

Obecny projekt określa, jak czytamy w uzasadnieniu:

 • postępowanie w sprawie uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego;
 • zasady kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez jednostkę szkolącą;
 • zasady, warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty, w tym odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

W chwili obecnej wg. Ministerstwa Zdrowia proces specjalizacji obejmuje ok 1000 osób  w dziedzinach takich jak:

 • epidemiologia,
 • fizjoterapia,
 • fizyka medyczna,
 • inżynieria medyczna,
 • promocja zdrowia i edukacja społeczna,
 • psychologia kliniczna,
 • neurologopedia,
 • zdrowie publiczne,
 • zdrowie środowiskowe,
 • toksykologia,
 • mikrobiologia,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • radiofarmacja,
 • surdologopedia.

Fizjoterapeuci stanowią największą, bo około 350 osobową liczbę osób, które odbywają specjalizację.

Projekt został przekazany do konsultacji publicznych. Został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.