Posiedzenie KOSF w dn. 27 X 2016 r.

20161027_155620Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (27.10.2016) odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów. W jego drugiej części uczestniczyli koordynatorzy wojewódzcy.

Dokonano podziału województw na regiony, wyznaczono w większości województw sale, w których odbędzie się głosowanie oraz ustalono rozdział i ilość mandatów delegatów w poszczególnych regionach.

KOSF postanowił wybrać maksymalną możliwą, określoną w regulaminie liczbę delegatów na I Zjazd Krajowy tj. 340.

Mamy nadzieję, że w dniu jutrzejszym na stronie www.kosf.pl pojawią się szczegółowe, oficjalne informacje na temat wyborów.