Porozumienie pomiędzy ER-WCPT i CPME

21 stycznia 2016 roku w Brukseli zostało podpisane porozumienie pomiędzy Regionem Europejskim Światowej Konfederacji Fizjoterapii (ER-WCPT) i Stałym Komiteten Lekarzy Europejskich (CPME). Jest to odpowiedź m.in. na postulat Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, które od lat zabiegało o rozwój współpracy między fizjoterapeutami a lekarzami na poziomie międzynarodowym.

ust2 ust3

Porozumienie pomiędzy Regionem Europejskim Światowej Konfederacji Fizjoterapii (ER-WCPT) i Stałym Komiteten Lekarzy Europejskich (CPME)

ER-WCPT i COME potwierdzają swoje zobowiązanie do działań na rzecz zapewnienia zdrowia i wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla każdego pacjenta w Europie.  Obaj partnerzy niniejszego memorandum będą wspierać się w dążeniu do celów we wszystkich obszarach polityki.

ER-WCPT i CPME zobowiązują się do pracy w duchu partnerstwa i współpracy w następujących obszarach:

Prawa pacjenta:

– Partnerzy będą nadal wykorzystywać swój głos, aby bronić praw każdego pacjent oraz by uzyskać dla niego dostęp do najwyższej możliwej jakości opieki zdrowotnej profilaktycznych i leczniczych w całej UE.

– Partnerzy potwierdzają, że leczenie i nowe technologie medyczne powinny zapewnić solidną niezależnego i opartą na dowodach opiekę zdrowotną.

– Zaufanie i poufności, jak również informacji i zgody, muszą stanowić ważny element opieki nad pacjentem. Partnerzy zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych pacjenta.

Profesjonalna praktyka:

– Partnerzy zobowiązują się do zachowania niezależności ich zawodów w trosce o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentem. Partnerzy również podkreślają swoje zobowiązanie do ochrony obowiązków zawodowych – przestrzegania kodeksów etycznych i fundamentalnej zasady neutralności medycznej.

– Partnerzy wzywają do ustanowienia i przestrzegania regulacji wspierających  autonomię zawodową, zrównoważonych odpowiedzialnością zawodową, które będzie przestrzegana.

– Partnerzy będą współpracować w promowaniu przejrzystości prawnej dla przepływu pracowników w UE.

– Warunki pracy dla fizjoterapeutów i lekarzy we wszystkich państwach członkowskich muszą być bezpieczne i zgodne z prawem. Partnerzy będą współpracować nad wdrożeniem przepisów UE i wymiany najlepszych praktyk promujących zatrudnienie i utrzymanie pracowników.

– Partnerzy zgadzają się, że kształcenie i szkolenie ma kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości opieki zdrowotnej i muszą być wspierane na wszystkich szczeblach zgodnie z postępem naukowym, zawodowym i technologicznym.

Opieka zdrowotna:

– Bezpieczeństwo pacjenta i poufność: Partnerzy zobowiązują się do promowania bezpieczeństwa i poufności pacjenta we wszystkich obszarach, w tym praktyki zawodowej i ochrony danych.

– Edukacja zdrowotna: Partnerzy będą uwydatniać potrzebę promowania świadomości zdrowotnej, by wzmocnić pozycję pacjentów, promując profilaktykę oraz do rozpowszechniać informacje na temat zdrowia, oparte na dowodach naukowych.

– Promowanie zdrowia: Partnerzy potwierdzają, że promowanie aktywności i dobrego samopoczucia są kluczem do utrzymania zdrowej populacji.

– Zapobieganie: Partnerzy zobowiązują się do promowania wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych w celu zapewnienia najlepszych praktyk w dziedzinie zapobiegania i ograniczania chorób współistniejących.

Kształcenie i doskonalenie zawodowe:

– Partnerzy zgadzają się, że kształcenie i szkolenie ma kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości opieki zdrowotnej i musi być wspierane na wszystkich szczeblach zgodnie z postępem naukowym, zawodowym, technologicznym i doskonaleniem zawodowym.

– Edukacja powinna zaspokoić przyszłe potrzeby społeczne w dziedzinie fizjoterapii i medycyny w celu poprawy zdrowia ludności. Rozwój zawodowy jest potrzebny i ma na celu poprawę jakości pracy z pacjentami, która zapewnia im profesjonalne i bezpieczne usługi lekarskie i fizjoterapeutyczne.