Podkomisja nadzwyczajna Sejmu RP ws. projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty zakończyła prace

Podkomisja nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 3001) w dn. 14 lipca zakończyła prace.

Podkomisja nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 3001) w dn. 14 lipca zakończyła już prace. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii pragnie serdecznie podziękować za pracę w szczególności Panu Posłowi Czesławowi Gluzie z Bielsko-Białaej, Pani Poseł Ewie Czeszejko-Sochackiej z Warszawy, Panu Posłowi Rajmundowi Millerowi z Opola oraz Przewodniczącemu Podkomisji, Panu Posłowi Dariuszowi Dziadzio z Rzeszowa.

Czekamy na dalsze prace w Sejmowej Komisji Zdrowia .

Zachęcamy do zapoznania się z zapisem video posiedzenia podkomisji.