Oświadczenie PTF w sprawie komunikatów KOSF

komunikat 25 VII