Opinia PTF dotycząca ekspertyzy prawnej SFP i propozycja regulaminu SFP

i Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTF w kwestii opinii prawnej SFP

opiniaPropozycja regulaminu złożona przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska przed II posiedzeniem KOSF:

Regulamin wyborczy - propozycja sfp