List Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PTF do Ministra Zdrowia z dn. 4 stycznia

Zachęcamy do lektury pisma, jakie, w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, wysłał Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii do Ministerstwa Zdrowia.

Szczecin 4.01.2015 r.

Ministerstwo Zdrowia
00-952 Warszawa  ul. Miodowa 15

Udzielamy poparcia dla idei  rozpoczęcia procesu legislacyjnego związanego z uchwaleniem Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty. Po raz kolejny zwracamy  uwagę na konsekwencje  braku uregulowań prawnych dotyczących wykonywania zawodu medycznego jakim jest zawód  fizjoterapeuty dla osób wykonujących ten zawód oraz dla tych , którzy korzystają z ich usług. Brak ustawy o wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty między innymi:
1.powoduje , że nie ma jednolitego poziomu wykształcenia zawodowego a wręcz niektóre szkoły sieciowe prowadzą pseudo nauczanie „fizjoterapeutów” w trybie rocznym lub półtorarocznym mamiąc uczących się możliwością pracy w jednostkach służby zdrowia – kto z Państwa chciałby być poddany zabiegom fizjoterapeutycznym wykonywanym przez takie osoby?
2. nie pozwala na weryfikację osób nie mających kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty
3. nie daje możliwości przeprowadzenia egzaminu państwowego, który weryfikuje poziom wiedzy fizjoterapeuty przed przystąpieniem do wykonywania zawodu, w momencie kiedy autonomia uczelni   zajmujących się nauczaniem fizjoterapii nie gwarantuje jednolitych podstaw nauczania.
Wraz z rozwojem wiedzy dotyczącej fizjoterapii /rehabilitacji został stworzony system nauczania w tej dziedzinie. Utworzenie odrębnej specjalności lekarskiej w rehabilitacji było koniecznością. Bez udziału specjalistów i bez specjalistycznego nadzoru w tej dziedzinie nie jest możliwe prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych, przychodni, oddziałów, lecznictwa sanatoryjnego.  Jak zauważył prof. Wiktor Dega deontologia lekarska nakłada na lekarza obowiązek zapobiegania chorobom oraz kalectwu przez jak najwcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji  w procesie zdrowienia pacjenta. Fizjoterapia / rehabilitacja jako złożony proces medyczno-społeczny musi realizować zasadę leczenia człowieka a nie tylko jego choroby i z tego procesu nie da się wykluczyć fizjoterapeuty – osoby dobrze wykształconej, stale podnoszącej swoje kwalifikacje i biorącej odpowiedzialność za zdrowie drugiego człowieka. Przez branie odpowiedzialności rozumiemy dobre przygotowanie do zawodu oraz kształcenie ustawiczne przez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach oraz  w procesie specjalizacyjnym. Nasze środowisko potwierdziło to też przez postawę wielu fizjoterapeutów, którzy z tytułami doktorskimi i profesorskimi w dziedzinie fizjoterapii reprezentują nas i są doceniani na arenie międzynarodowej oraz są  obecni w naukowych gremiach w kraju jak Agencja Oceny Technologii Medycznych.

Doszliśmy do momentu kiedy utworzenie specjalizacji z fizjoterapii również stało się koniecznością. Tego procesu nie da się zatrzymać bo ośmieszyłoby to cały system szkolenia w opiece zdrowotnej, w którym uczestniczy również Ministerstwo Zdrowia. Rozwój nowej dziedziny jaką jest fizjoterapia jest spowodowany potrzebami społecznymi oraz możliwością rozwoju nauki wykorzystywanej dla utrzymania zdrowia człowieka. Pytanie nasze jest jedno – dlaczego przez dwadzieścia lat prób uchwalenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty nie było odważnego Rządu,  Sejmu, który pochyliłby się nad problemem, który przestałby udawać, że nie ma nas fizjoterapeutów w procesie profilaktyki i leczenia Pacjenta oraz nie sprowadzałby wykonywanego przez nas zawodu  – „jako inne paramedyczne?”. My wzięliśmy odpowiedzialność, ale czy władza ustawodawcza i wykonawcza udźwignie ją razem z naszym środowiskiem? Proszę Państwa – pomimo, że piastujecie władzę najwyższą w kraju jesteście również nadal ludźmi, którzy wrócą kiedyś z ministerialnych posad i czasem będą potrzebować  pomocy specjalistów z fizjoterapii. Zastanówcie się więc z jakim specjalistą chcielibyście mieć do czynienia.

Z należnym szacunkiem
Za Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Specjalista fizjoterapii Małgorzata Marjańska