List z Kancelarii Prezydenta RP

Odpowiedź Kancelarii Przezydenta na list przesłany w dniu 8 września, z prośbą o wsparcie działań na rzecz ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

W dniu ósmego września 2015 roku przesłaliśmy do posłów, marszałków sejmu i senatu, a także Prezydenta RP informację o obchodzonym święcie i jednoczesną prośbę o wsparcie działań na rzecz ustawy.

Dziś, w tak istotnym dla nas dniu otrzymaliśmy zapewnienie, że Prezydent Andrzej Duda będzie wspierał działania na rzecz poprawy sytuacji fizjoterapeutów.

W liście czytamy m.in.:

Chcielibyśmy zapewnić, że problemy szeroko pojętej ochrony zdrowia – zarówno w odniesieniu do pacjentów,  jak też różnych grup  zawodowych pracowników służby zdrowia – są szczególnie ważne dla Pana  Prezydenta.  Podczas wielu rozmów, które Pan Andrzej Duda przeprowadzał zarówno w trakcie kampanii wyborczej, jak też po objęciu urzędu, trudności  występujące w tym zakresie  były  mocno akcentowane,  a pilna potrzeba dokonania zmian – w  tym także systemowych –  wielokrotnie podkreślana. Pan Prezydent będzie zatem wspierał wszelkie działania zmierzające  do rozwiązania istniejących  problemów.

Dostrzegamy niezwykle ważną w procesie leczenia rolę szeroko pojętej rehabilitacji, która służy przywracaniu sprawności fizycznej, psychicznej oraz prawidłowego funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym, dlatego rozumiemy Państwa dążenie do prawnego uregulowania zawodu fizjoterapeuty.  Niemniej rozwiązanie tej kwestii leży przede wszystkim w gestii parlamentu.

wcptday