8 września – Światowy Dzień Fizjoterapii – komunikat WCPT

Badania pokazują, że osoby niepełnosprawne mają mniejsze możliwości zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. To marnowanie potencjału ma jednak nie tylko wymiar osobisty. Niewykorzystywanie osób niepełnosprawnych kosztuje krajowe gospodarki nawet ok. 7% produktu krajowego brutto.

Jednakże wcale nie musi tak być, uważa Światowa Konfederacja Fizjoterapii. „Fizjoterapeuci odgrywają kluczową rolę we wspieraniu osób z chorobami i niepełnosprawnością, umożliwiając im pełniej uczestniczyć w życiu społeczeństwa” mówi Marilyn Moffat, prezes Światowej Konfederacji Fizjoterapii. “To oni specjalizują się w zwiększeniu sprawności pacjentów, identyfikują czynniki uniemożliwiające im bycie aktywnymi i niezależnymi, a następnie znajdują sposoby przezwyciężania ograniczeń poprzez rehabilitację, ćwiczenia i promowanie aktywności fizycznej.”
Światowa Organizacja Zdrowia i Bank Światowy twierdzą we wspólnym raporcie: „Rehabilitacja jest dobrą inwestycją, ponieważ zwiększa potencjał ludzki. Należy szczególnie uwzględnić ją w krajowym ustawodawstwie dotyczącym ochrony zdrowia, zatrudnienia, edukacji oraz usług społecznych, a także szczególnie w ustawodawstwie związanym z osobami niepełnosprawnymi. ”
Tegoroczny Światowy Dzień Fizjoterapii powinien wysłać przejrzysty komunikat  do polityków i decydentów, że inwestowanie w fizjoterapię przekłada się nie tylko na poprawę życia ludzkiego, ale ma także wymierny sens ekonomiczny.