Wymóg sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej

W dn. 9 sierpnia 2019 roku Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat dla świadczeniodawców, w którym jest mowa o przygotowaniu systemu informatycznego, umożliwiającego sprawozdawanie wyników oceny funkcjonalnej pacjentów poddanym leczeniu w zakresie rehabilitacji leczniczej (http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7428.html),

Sprawozdawczość ta ma obowiązywać już od 1 września 2019 r., w związku z czym

zwracamy się do Ministra Zdrowia o wstrzymanie realizacji tego przepisu.

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii stoi na stanowisku, iż tak ważna zmiana powinna być znacznie szerzej komunikowana, tym bardziej, że funkcjonujące u świadczeniodawców systemy informatyczne nie są w tej chwili przygotowane do wprowadzanej zmiany.