Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4 tematem Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się w Łodzi

Już za kilka tygodni (01-02 grudnia 2017) w Łodzi, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej po raz kolejny spotkają się polscy i zagraniczni eksperci specjalizujący się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku 1-4. Z myślą o uczestnikach, tegoroczna konferencja została znacznie rozbudowana o praktyczną część warsztatową, aby zapewnić  biorącym w niej udział fizjoterapeutom, lekarzom rehabilitacji, logopedom , neurologopedom, pedagogom, psychologom oraz pozostałym specjalistom zajmującym się wczesną interwencją możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków oraz poszerzenia swej wiedzy dzięki pracy z najlepszymi ekspertami. Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, która od kilkunastu lat zajmuje się wieloaspektową terapią dzieci dotkniętych MPD.

Zakres merytoryczny konferencji obejmie strategie oraz metody terapeutyczne wykorzystywane do stymulacji rozwoju dzieci z różnymi problemami oraz zaburzeniami rozwojowymi, a podczas dwudniowej konferencji uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swej wiedzy i wymiany doświadczeń z cenionymi ekspertami – międzynarodowymi instruktorami NDT BobathFoteini Zografou, Delfini Papazozoglou, Lilianą Klimont, międzynarodowym instruktorem PNF – Moniką Piwnicką, ortotykiem specjalizującym się w analizie chodu i instruktorem NDT Bobath – Eddy Mellaertsem, logopedą i twórcą metody krakowskiej – prof. Jagodą Cieszyńską oraz neurologopedą i instruktorem NDT Bobath – Aleksandrą Ładą.

 

Diagnoza zakłóceń rozwoju funkcji poznawczych w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym”, „Ewaluacja zaburzeń rozwojowych (przyczyny kliniczne i strategie terapeutyczne”, „Zasady budowania programu stymulacji rozwoju w sytuacji zaburzeń rozwojowych”, „Terapia ręki jako element doskonalący koordynację wzrokowo-ruchową”, „Biomechanika kończyny górnej u dzieci zdrowych i z rozpoznaniem MPD”, „Możliwości i wyzwania w terapii dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością”, „Zaburzenia kontroli posturalnej – zasady postępowania według metody PNF” – to tylko niektóre z tematów warsztatów i wykładów grudniowej konferencji prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

 

Szeroki zakres omawianych obszarów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wieloaspektowość sprawia, iż konferencja cieszy się  zainteresowaniem zarówno  lekarzy różnych specjalizacji, terapeutów i fizjoterapeutów, jak również pedagogów, psychologów. Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Źródło: Fundacja Pomocy Dzieciom “Kolorowy Świat”

Konferencja post ogolny