Uchwała KR PTF dotycząca składek za 2022 rok

W związku z koniecznością ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Delegatów w dn. 7 grudnia 2023 r w Pabianicach Krajowa Rada w dn. 18 kwietnia 2023 r. podjęła następującą uchwałę:

KR PTF podejmuje uchwałę, iż ostatecznym terminem zapłaty składek za rok 2022 jest dzień 31 maja 2023.