Spotkanie Oddziału Dolnośląskiego – 22.09.2023 w Strzelinie

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na Spotkanie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Dolnośląski

Termin: 22.09.2023 r., (piątek) w godzinach: 16.30 – 18.30.
Miejsce spotkania: Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”,
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin

Program spotkania
1. Przywitanie przybyłych gości – dr Krzysztof Aleksandrowicz – Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTF
2. „Evidence based medicine practice” – prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński – V-ce Prezes PTF
3. “Znaczenie współczesnej fizjoterapii urologicznej i uroginekologicznej” –
dr n. o zdr. Lucyna Ptaszkowska (Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Opolski),
dr hab. Kuba Ptaszkowski, prof. Uczelni (Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
4. Propozycja planu spotkań naukowo szkoleniowych Oddziału Dolnośląskiego na najbliższe miesiące – ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację spotkania oraz dokładnej daty i miejsca.
5. Sprawy różne
6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Za Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTF
dr Krzysztof Aleksandrowicz