Rehabilitacja lecznicza – rzeczywistość a potrzeby

Dziś, 22 maja 2019 r. o godz. 11.00 rozpoczęła się konferencja poświęcona rehabilitacji leczniczej, organizowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Do udziału zaproszony został dr. Marek Kiljański, który opowiedział m.in. o roli fizjoterapeuty po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia, ale i o obecnej sytuacji fizjoterapeutów. Prezes PTF w trakcie prezentacji wykazał też brak ekonomicznych podstaw prowadzenia oddziału rehabilitacji. Wystąpienie spotkało się z dużym aplauzem uczestników. Wierzymy, że będzie to kolejny krok prowadzący do niezbędnych zmian w systemie.

Wykładowcami byli też m.in. Pani Dorota Bieniasz – wiceprezes ZUS i Prof. Piotr Majcher – konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Wśród gości byli także prof. Jan Szczegielniak, wiceprezes PTF i konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii oraz wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Jak zapewniali organizatorzy – konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów, mającą na celu zidentyfikowanie najpilniejszych, najważniejszych problemów systemu opieki rehabilitacyjnej oraz sposobów na ich rozwiązanie.