List ze Szczecina – dziękujemy!

Niezwykle miły list otrzymaliśmy od dr. Danuty Lietz-Kijak, która uczestniczyła, wraz z grupą swoich współpracowników, w XIV Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. My również dziękujemy Pani Doktor za umożliwienie nam wysłuchania bardzo ciekawych wystąpień!

Obraz (40)