8 września – Światowy Dzień Fizjoterapii

Drodzy Fizjoterapeuci

Dwa lata temu Prezydent RP, Pan Andrzej Duda w liście do Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii napisał, iż losy naszego zawodu są dla Niego ważne, co dawało duże nadzieje na podpisanie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, o którą jeszcze toczyły się walki w Sejmie.

Rok temu ustawę już mieliśmy.  KOSF przygotowywał wybory do samorządu, a wszyscy z wielkimi nadziejami liczyliśmy, że mając nowy organ, który będzie o nas walczył na każdym polu, przyszłość zawodu będzie jawić się w lepszych barwach.

W tym roku mamy nadzieję już tylko na to, że te, które żywiliśmy w dwóch poprzednich latach przełożą się na prawdziwe korzyści, jakie z funkcjonowania ustawy i Krajowej Izby Fizjoterapeutów powinniśmy uzyskać. Nie tylko w trosce o zarobki – coraz mniejsze ze względu choćby na inflację, ograniczenia wynikające ze stawek i wielkości kontraktów z NFZ, ale także z obawy o zdrowie naszych pacjentów, na których nasze nierozwiązane sprawy będą się niestety odbijać.

Dlatego też życzymy wszystkim polskim fizjoterapeutom, aby mogli spełniać się zawodowo w godnych warunkach, żeby usprawnianie pacjentów było jedynym problemem do rozwiązania, pojawiającym się w naszej pracy. Życzymy nam wszystkim zadowolenia, satysfakcji i dumy z tego, co robimy na co dzień.

Korzystając z okazji pragniemy obiecać, że Polskie Towarzystwo Fizjoterapii tak, jak dotychczas będzie robić wszystko, co w naszej mocy, by zawód fizjoterapeuty kojarzył się z prestiżem i wiedzą naukową oraz wzbudzał poważanie w oczach przedstawicieli władz, innych zawodów medycznych i pacjentów.  Jednak chyba najważniejsze jest także to, abyśmy sami, jako fizjoterapeuci traktowali naszą wspaniałą pracę z należnym jej szacunkiem, dbając o rozwój fizjoterapii i fizjoterapeutów w Polsce.

Jeszcze raz życzymy sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii