31 lipca 2019 r. pojawiła się nowa lista czasopism punktowanych

Na nowej liście czasopism punktowanych (w którym ujęto czasopisma z całego świata), zgodnie z oczekiwaniami, znalazło się miejsce między innymi dla oficjalnego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – Fizjoterapii Polskiej.

W 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniło nasz tytuł na 6 pkt, od 2016 mamy ich 10. W 2019 jest już 20 punktów, ale redakcja obiecuje, iż dołoży wszelkich starań, aby liczba ta stale rosła wraz z kolejnymi ewaluacjami.Na nowej liście czasopism punktowanych pojawiły się wyłącznie czasopisma indeksowane w bazach Scopus i Web of Science. Dodatkowo znalazło się 500 czasopism z programu “Wsparcie dla czasopism naukowych”, którego celem było wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym.

Fizjoterapia Polska nie musiała korzystać z takiego wsparcia – jest indeksowana w bazie Scopus. Pomysłodawcą, a obecnie dyrektorem zarządzającym czasopisma jest dr Marek Kiljański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zaś redaktorem naczelnym prof. Zbigniew Śliwiński, wiceprezes PTF.