Wybory delegatów

19:20

Mamy wieści z woj. pomorskiego. W obu Zjazdach Regionalnych wygrywali przedstawiciele PTF. POM-1 Pani Jolanta Zajt, POM-2 Pani Katarzyna Gierat-Haponiuk. Delegatem została też Prezes Oddziału Pomorskiego PTF Pani Elżbieta Rajkowska-Labon, pracująca w ostatnim okresie jako koordynator wojewódzki dla woj. pomorskiego. Frekwencja łącznie w obu regionach nie przekroczyła 19%. Delegatom gratulujemy!

17:30

Wybory trwają, czekamy na informacje ze Zgromadzeń Rejonowych i Wojewódzkich. Niestety frekwencja jest niska…

Wiemy już, że w okręgu LOD-1, w województwie łódzkim wygrał Prezes ZG PTF i członek prezydium KOSF dr. Marek Kiljański, uzyskując blisko 80% głosów. Delegatami zostali też m.in. Katarzyna Syrewicz i Renata Szczepaniak – członkinie ZG PTF i KOSF oraz Radosław Raźniewski, koordynator wojewódzki dla województwa łódzkiego w ramach KOSF ze strony PTF. Dzięki Państwa głosom te osoby dostały dalszą możliwość ciężkiej pracy dla dobra polskich fizjoterapeutów. Znacie nas – nie zawiedziemy. Nigdy nie zawiedliśmy!