Zebranie Oddziału Opolskiego PTF – 12 marca 2016

12 marca odbyło się zebranie członków Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego spotkania.

Zebranie Członów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, odbyło się 12.03.2016r. w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Zebranie oraz  szkolenie było współorganizowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii oraz firmę  Has Med z Bielska Białej.

W trakcie zebrania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu  dr Roberta Trybulskiego pt.”Obrzęk lipidowy a lipohypertrofia- problem współczesnego stylu życia”.

Autor wykładu przedstawił zasady kompleksowej terapii obrzęków oraz sposoby  leczenie ran i stopy cukrzycowej z wykorzystaniem deeposcilation. Omówił on także fizykalne metody drenażu limfatycznego w powysiłkowej regeneracji mięśni.

Po wykładzie, dr R. Trybulski przeprowadziłpraktyczne warsztatyleczenia obrzęku limfatycznego wg dr Asdonka.Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty.

Dr Robert Trybulski  jest absolwentem AWF w Katowicach (kierunek fizjoterapia oraz nauczycielski). Ponadto jest  trenerem sportów walki oraz  nauczycielem w Medycznej Policealnej Szkole Województwa Śląskiego w Raciborzu i Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Jest członek kilku towarzystw naukowych. Ukończył liczne kursy z terapii manualnych, osteopatii, masażu oraz neurorehabilitacji.

W trakcie wykładu i warsztatów prezentowano urządzenia do fizykalnych metody drenażu limfatycznego oraz powysiłkowej regeneracji mięśni, których dystrybutorem jest firma Has Med z Bielska Białej. Firmę reprezentował  Pan Grzegorz Ślusarski (Dyrektor Handlowy).

Po części otwartej odbyło się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego.

Sprawozdanie: Prezes  PTF O/O dr Marcin Krajczy

Zdjęcia: dr Katarzyna Bogacz