Pytania do Prezesa i Wiceprezesa KIF

W dniu 27 stycznia 2017 zwróciliśmy się do Prezesa KIF Pana Macieja Krawczyka i Wiceprezesa, Pana Tomasza Niewiadomskiego o wyjaśnienie kilku kwestii, o które jesteśmy pytani zarówno na naszym profilu FB, drogą mailową, jak i telefonicznie.

Jak widzimy – strona internetowa KIF już powstała jednak dalej nie rozwiała ona wszystkich naszych wątpliwości. Nadal nie zostały jeszcze opublikowane, chociażby, uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów – ważne ze względu na obowiązek uiszczania składek.

Możemy jednak zapewnić,  że jako Polskie Towarzystwo Fizjoterapii nadal nie ustajemy w działaniach mających na celu rozwój zawodowy i naukowy fizjoterapeutów oraz troskę o przyszłość polskich fizjoterapeutów. W imieniu członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  kwestie, o które pytamy w liście wiceprezesa Tomasza Niewiadomskiego, monitorujemy także we własnym zakresie.

Pyatnia do Prezesa KIF Pytanie do Wiceprezesa KIF

Wersje pdf: List do Prezesa KIF M. Krawczyka, List do Wiceprezesa KIF T.Niewiadomskiego