Relacja tekstowa na żywo z posiedzenia Komisji Zdrowia

W dniu dzisiejszym polska fizjoterapia doznała klęski. Wierzymy jednak, że posłowie mający w swoich rękach przyszłość zarówno naszego zawodu, jak i pacjentów, dla których – nie mamy wątpliwości – nowelizacja ustawy przyniesie wyłącznie utrudnienia, przemyślą swoje stanowiska i podejmą słuszną decyzję.

Jeszcze raz podkreślamy nasze zdanie, zawarte we wczorajszym Liście Otwartym.

Dość waśni i sporów!

Zajmijmy się konstruktywnymi zmianami, które są potrzebne, nie niszczmy jednak tego, co jest dobre. Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, jeszcze mamy szansę, by ustawa o zawodzie fizjoterapeuty weszła w życie 31 maja 2016 r. Wykorzystajmy ją dla dobra pacjentów!

 


Do tej chwili zapis posiedzenia obejrzało blisko 11 000 osób. Dziękujemy Państwu za bycie dziś z nami, niestety mamy wyłącznie złe wiadomości…


18:33

Cała ustawa… 17 posłów za, 5 przeciw. Posiedzenie zostało zamknięte.

18:32

Głosujemy za artykułami. Art. 1. 17 posłów za…

18:27

Zmiana 45, Rząd bez uwag, Biuro Legislacyjne zmiana redakcyjna. Za 16 posłów, 6 przeciw.

18:22

Zmiana nr 33, Rząd bez uwag, BL bez uwag 16 posłów za 6 przeciw… jak zawsze…

18:19

Zmiana nr 24… Rząd bez uwag, BL bez uwag 16 posłów za…

18:17

Z dziennikarskiego obowiązku informujemy, że nadal trwa głosowanie za poprawkami.

18:12

Posłowie zabijają polską fizjoterapię głosując solidarnie za nowelizacją ustawy. [Już 9000 osób miało okazję przeczytać o tym podczas tej relacji]

Widać już, że nowelizacja przejdzie przez czytanie w Komisji Zdrowia. Nie ma szans by zdecydowała troska o pacjenta. Zapomniano o konsultacjach społecznych, decydując o fizjoterapeutach bez udziału fizjoterapeutów…

18:02

Trwa farsa, głosowane są kolejne punkty nowelizacji. Oczywiście wszystkie są przegłosowywane. Jedyna poważniejsza zmiana – MZ wnioskuje o wycofanie klauzuli sumienia. Przewodniczący zażądał poprawki na piśmie, zadecydował więc o 3 min. przerwy.

18:00

Posłanka Radziszewska stwierdziła, że 30 sekund wcześniej otrzymała poprawki, więc na znak protestu ogłosiła, że nie będzie głosować w tej kwestii. Pozostała jednak na sali.

17:59

Poseł Miller uznał, że procedowanie nad ustawą jest niezgodne z prawem i opuścił salę obrad, nie chcąc uczestniczyć w takiej procedurze.

17:58

Przedstawiciel OZZPF, Tomasz Dybek powiedział, że nie było absolutnie żadnych konsultacji społecznych. Następnie nie widząc sensu obecności strony społeczny, skoro i tak nikt się z nią nie liczy opuścił salę obrad. Podobnie postąpili przedstawiciele SFP.

17:57

Poseł Sachajko opuścił obrady ze względu na potraktowanie strony społecznej.

17:56

Wniosek Posła Millera o powołanie podkomisji. Za 9 przeciw 15…

17:55

Posłanka Radziszewska wnioskuje o odrzucenie obu projektów. 14 przeciw, 1 wstrzymał się, 9 za.

17:54

Wniosek nie przeszedł 15:9 Nie będzie wysłuchania publicznego…

17:51

Poseł Latos jest przeciwny wysłuchaniu publicznemu. Nie ukrywa, że zależy posłom PiS na czasie i jeśli nie będzie decyzji dziś, to ustawa nie przejdzie.

17:48

Poseł Sachajko prosi o podejście merytoryczne do wniosku o wysłuchanie publiczne. Dodaje, że należy dać szansę wypowiedzi stronie społecznej.

17:46

Przewodniczący zapowiedział powrót do pracy komisji, przerwa potrwa jeszcze 2 minuty.

17:42

Przerwa się przedłuża, ale pojawiła się prasa! Są kamery i wywiady…


Przez ostatnich 40 minut kolejne 1200 osób odwiedziło naszą relację!


17:13

Posłowie i goście wracają. Przewodniczący informuje, że na prośbę klubu PiS przerwa potrwa jeszcze 30 minut! Nie wiadomo czy to dobrze, czy źle… Przecież to przedstawicielom PiS zależy na szybkim procedowaniu ustawy? Może jednak zdania są podzielone? Powrócimy o 17:40.

17:10

Przerwa się przedłuża… Na sali nadal jest tylko kilka osób.


Wysłuchanie publiczne (en. public hearing) – jedna z form bezpośredniego uczestnictwa obywateli w stanowieniu prawa.

Publiczne wysłuchanie to dopuszczenie do głosu obywateli (podczas tworzenia prawa), którzy uważają, że będą dotknięci proponowanym prawem, lub uważają, że ich głos podniesie poziom debaty.[1]

Publiczne wysłuchanie jest często mylone z konsultacjami społecznymi. Jednak pomiędzy konsultacjami społecznymi a publicznym wysłuchaniem istnieją istotne różnice. W odróżnieniu od konsultacji społecznych publiczne wysłuchanie jest proceduralnie zabezpieczone przed manipulacją. Główne zabezpieczenia to:

 1. jawność — swobodny wstęp zainteresowanych osób i organizacji, obecność mediów, udostępnienie protokołów
 2. równe prawa — podczas publicznego wysłuchiwania znany ekspert, przyjaciel polityków oraz zwykły obywatel z ulicy mają te same prawa (n.p. czas wypowiedzi)
 3. szczegółowy protokół — dokumentuje przebieg dyskusji, oraz zawiera informacje o osobach zabierających głos
 4. spisane zasady — prowadzenia publicznego wysłuchania, które wiążą zarówno uczestników jak i organizatorów publicznego wysłuchania
 5. sformułowanie wniosków — obowiązkiem prowadzącego publiczne wysłuchanie jest krótkie opisanie dyskusji i wypływających z niej wniosków.

16:46

Raz jeszcze głos zabrał Tomasz Marek z SFP. Omawia czym jest zawód zaufania publicznego. Sala jednak pustoszeje, ze względu na zbliżającą się przerwę, o którą prosił poseł Latos w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS.

Po przerwie ma dojść do szczegółowej analizy projektu nowelizacji.

Poseł Sachajko wnioskuje o wysłuchanie publiczne.

Jednak następuje wcześniej przerwa do 17:10.

16:38

Marek Kiljański Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii odczytuje fragmenty wczorajszego listu otwartego. Dziwi się, że ustawa jest dla Polski tak ważna, że należy ją tak szybko uchwalić.

Przypomina, iż Prezydent Duda i jego biuro długo analizowali ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Dziwi się, że teraz podważana jest decyzja Prezydenta!

Uważa, że ustawa nie zagraża życiu pacjenta. Wręcz przeciwnie gwarantuje jego bezpieczeństwo.

Nie jest prawdą, że nie wiadomo ilu jest fizjoterapeutów.

Jednogłośnie – fizjoterapeuci – żądają, by ustawa weszła w życie w dn. 31 maja, a jeśli coś nie będzie funkcjonować – zmieńmy to – kończy Przezes PTF.


Już ponad 6 000 osób odwiedziło naszą relację!!!


16:35

Przedstawiciel Solidarności uważa, że taka ustawa powinna być konsultowana społecznie, tu naruszono dobre obyczaje. Nawiązuje do wprowadzenia zapisów o kompetencjach ratowników medycznych i próbie wprowadzenia u nich rejestru prowadzonego przez wojewodów.

16:33

Posłanka Hrynkiewicz uważa, że nie używała definicji rehabilitacji, ani nie obrażała absolwentów AWF.

16:31

Tomasz Dybek OZZPF. Czyta opinię komisji trójstronnej z dnia wczorajszego.

16:28

Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, członek ZG PTF. Zarzuca posłance Hrynkiewicz, że jej definicja rehabilitacji pochodzi z lat 60-tych. Dodaje, że nad ustawą pracowali wybitni profesorowie, a lekarze rehabilitacji nie. Ma pretensje, że nowelizacja ustawy o zawodzie fizjoterapeuty była pisana bez udziału fizjoterapeutów. Również, jako wykładowca na AWF poczuła się dotknięta deprecjonowaniem wykształcenia tam zdobytego.

16:25

Agnieszka Stępień Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska podziękowała lekarzom, którzy bronią ustawy podczas posiedzenia. Zarzuca też posłance Hrynkiewicz nie ma wiedzy o zawodzie fizjoterapeuty, co wynika z jej dzisiejszych wypowiedzi.

Nie było konsultacji społecznych z pacjentami.

Zarzuca posłance Hrynkiewicz, że dla niej uwłaczające jest ukończenie AWF [W jednej z wypowiedzi, jako argument, że fizjoterapeuci są nieodpowiednio wykształceni stwierdziła, że kończą AWF… – przyp. PTF]

16:14

Tomasz Marek ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Wg. T.Marka posłanka Hrynkiewicz troszczy się o pacjentów, stąd próby poprawy ustawy [mocny sarkazm – przyp. PTF]. Jednocześnie gość zarzuca jej, iż nie zna treści ustawy. Przypomina, że ustawa zawiera konkretne informacje, co ma prawo wykonywać fizjoterapeuta. Są to zapisy zgodne z wytycznymi NFZ.

Uważa, że osoby chcące zmieniać ustawę nie mają pojęcia o pracy fizjoterapeuty.

Potwierdza, że fizjoterapeuci nie chcą wejść w kompetencje lekarzy.

Nawiązuje do kosztów ustawy. Przypomina, że diagności laboratoryjni mający samorząd nie dostali żadnego dofinansowania, a ich samorząd funkcjonuje doskonale na rynku.

W Ministerstwie Zdrowia 1 kwietnia był przedstawiony projekt ustawy identyczny z projektem nowelizacji. W tych “konsultacjach” brali udział lekarze rehabilitanci i członkowie NRL.

16:06

Wypowiedzi gości. Zaczyna Ernest Wiśniewski, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Wyjaśnia, że projekt obywatelski jest zbieżny z uchwaloną ustawą. Wg. E.Wiśniewskiego fizjoterapeuci i pacjenci żądają wejścia w życie ustawy za 2 tygodnie.

Samorząd ma weryfikować fizjoterapeutów i stanowić pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodu. Bez samorządu ok 70 000 ludzi podszywa się pod równie liczną grupę wykształconych fizjoterapeutów.

Większość fizjoterapeutów ma wyższe wykształcenie.

Poseł Latos przerywa krytykując wypowiedzi E.Wiśniewskiego.

Samorząd ma dbać o rozwój zawodowy fizjoterapeutów – kontynuuje E. Wiśniewski, pytając w którym miejscu nowelizacji zapewnia realizację tych zadań?

Zapewnia, że fizjoterapeuci, jeśli uchwalona zostanie nowelizacja, wyjadą za granice, gdyż nie zgadzają się na niewolnictwo.

16:04

Posłanka Hrynkiewicz znów twierdzi, że to tylko koszty stworzenia rejestru, zaś wg. niej największy koszt dla budżetu to utrzymanie Samorządu. [Posłanka zapomina, że utrzymanie Samorządu spocznie na fizjoterapeutach – przyp. PTF]

16:01

Poseł Sachajko nawiązuje do kosztów. Uważa, że 9 milionów złotych wydatków poniesionych przez budżet, w przypadku likwidacji Samorządu trudno uznać, za brak kosztów, jak to napisano w uzasadnieniu.

15:57

Posłanka Radziszewska nie chce zamknięcia listy mówców (poseł Latos chwilę wcześniej ponowił wniosek). Dziwi się także stanowisku MZ w sprawie bioprotez. Przypomina, że przedstawicielka wnioskodawców nie potrafi wymienić choćby jednego zabiegu, który uzasadnia klauzulę sumienia. Uważa, że to zaśmiecanie ustawy.

Posłanka pyta o rozporządzenia Ministra Zdrowia – co MZ zawrze w rozporządzeniu, skoro wiele spraw nie zostaje określone w niniejszej ustawie.

15:54

Ministerstwo Zdrowia nie wie, czy nie będzie kiedyś takich wyrobów medycznych, które mogą podlegać klauzuli sumienia, która wg. Ministerstwa Zdrowia może dotyczyć niestosowania bioprotez i zgadza się, że fizjoterapeuta może mieć prawo odmówić wykonania zabiegu osobie, która ma taką wszczepioną!

15:52

Przewodniczący Arułkowicz prosi o uspokojenie emocji. Prosi MZ o wyjaśnienie – które zabiegi nie mogą zostać wykonane przez fizjoterapeutę w ramach klauzuli sumienia.

15:50

Poseł Latos broni klauzuli sumienia w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Proponuje, by wypowiedzieli się goście, a następnie niech nastąpi procedowanie.

15:46

Poseł Miller zastanawia się, co będzie jeżeli leniwy fizjoterapeuta nie będzie miał ochoty wykonać zabiegu i powoła się na klauzulę sumienia – bo ma prawo. Poseł przypomniał, że posłanka Hrynkiewicz nie chciała uznać fizjoterapeutów za zawód zaufania publicznego. Uważa, że procedowanie ustawy wynika z działania lobbystycznego oraz, że kiedy Minister Radziwiłł był jeszcze członkiem Rady Lekarskiej był przeciwko ustawie.

15:44

Trwa debata nad sensem klauzuli sumienia w ustawie. Przewodniczący Arułkowicz dziwi się, że poseł wnioskodawca nie potrafi uzasadnić zapisu w ustawie.

15:40

Posłowie i goście powoli się zbierają. Transmisja wideo znajduje się tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=2C8BDE28F78989FEC1257FB200316D22#

15:18

Przerwa do godz. 15:40

15:14

Poseł Latos pyta czy Rząd złamie prawo, jeśli konsultuje projekt ustawy? Zarzuca PO, że w poprzedniej kadencji też wiele razy poprzednie Ministerstwo tak postępowało. Konsultacje z Rządem nie są naganne, naganne byłoby gdyby jakaś grupa lobbowała projekt.

15:12

Poseł Arułkowicz pyta czy lekarze rehabilitacji pisali ustawę oraz czy Ministerstwo Zdrowia brało w tym udział. Posłanka Hrynkiewicz twierdzi, że lekarze nie pisali ustawy, a Wiceminister Zdrowia widział projekt zmian raz. MZ twierdzi, że odbyły się szerokie konsultacje ws. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

15:09

Posłanka Hrynkiewicz nadal uważa, że ze względu na to, że nie ma spisu fizjoterapeutów i nie wiadomi ilu ich jest – nie powinno być Samorządu…

Twierdzi, że zmiany zawarte w projekcie wpłyną pozytywnie na sytuację pacjentów.

Odpowiadając na pytanie kto pisał ustawę twierdzi, że robiło to wiele osób, które miały wiele pomysłów.

15:00

Przewodniczący Arułkowicz pyta o klauzulę sumienia w ustawie. Jedna z posłanek PiS odpowiada, że np. w przypadku wkładki domacicznej nie można wykonywać niektórych zabiegów. Poseł Arułkowicz ma wątpliwości, czy posłanka potrafi rozróżnić kwestie merytorycznych i sumienia.

14:56

Poseł Miller składa formalny wniosek o przerwanie posiedzenia do czasu wyjaśnienia na piśmie wątpliwości. Wniosek nie został przyjęty.

14:52

Posłanka Chybicka uważa, że nie powinno być prac nad projektami zmian. A posłanka Radziszewska pyta raz jeszcze o autorów ustawy. Nadal nie wynika z uzasadnienia, po co tak naprawdę jest nowelizacja? 

14:50

Poseł Latos opuścił na chwilę posiedzenie.

Poseł Miller uważa, że posiada opinie prawne, które twierdzą, że jednak obecne posiedzenie nie jest zgodne z prawem. Zarzuca też, że uzasadnienie projektu ustawy mija się z prawdą.

14:42

[Właśnie otrzymaliśmy informację z biura Nowoczesnej:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Nowoczesna jest za odrzuceniem nowych projektów – przesyłam  link do stanowiska klubu poselskiego ws. Ustawy: https://klub.nowoczesna.org/aktualnosci/nowoczesna-wspiera-protest-fizjoterapeutow

Jednocześnie informuję, że Pani Poseł Joanna Schmidt złożyła interpelację w sprawie nowelizacji Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: http://bit.ly/1SrlRg3

Życząc szybkiego i pomyślnego zakończenia Państwa walki, przesyłam wyrazy szacunku]

14:37

Posłanka Hrynkiewicz wyjaśnia, dlaczego nie powinno być Samorządu Fizjoterapeutów. Wg posłanki Biuro Analiz Sejmowych oraz Ministerstwo Zdrowia popiera nowelizacje.

14:31

BL odpowiada na pytania posła Millera z początku obrad. Jest przekonane, że nie jest to projekt, który reguluje prace władz publicznych. Skoro ustawa z 25 września 2015 miała pierwsze czytanie na posiedzeniu KZ zmiany też powinny być czytane na posiedzeniu KZ.

14:30

Posłanka Radziszewska nie życzy sobie, żeby poseł Latos decydował, jak ma się wypowiadać posłanka.

14:28

Posłanka Kopcińska zarzuca Posłowi Millerowi, że zarzut niezgodności powinien pojawić się przed ogłoszeniem porządku obrad. Była też zadziwiona brakiem wycofania projektu obywatelskiego, który budził jej zaniepokojenie [niestety pisaliśmy wielokrotnie, że brak wycofania projektu będzie argumentem przeciw wejściu w życie ustawy – przyp. PTF].

14:24

Poseł Latos ma prośbę do przewodniczącego o powstrzymanie arogancji poprzedników w stosunku do BL. Prosi o koncentrację nad pracami nad merytoryczną częścią.

14:21

Posłanka Radziszewska pyta się Biuro Legislacyjne dlaczego nie było wyjaśnienia dlaczego BL uważa, że wszystko jest zgodne z prawem. Pyta się też posłanki Hrynkiewicz kto jest tak naprawdę autorem projektu zmian.

14:20

Poseł Hok pyta się wnioskodawców, co zrobili fizjoterapeuci złego, że odmawia się im prawo do stworzenia Samorządu?

14:19

Rząd nie ma stanowiska na temat projektu, ale Minister Zdrowia popiera projekt posłanki Hrynkiewicz

14:16

Poseł Miller prosi o pisemne wyjaśnienie opinii BL. Dziwi się dlaczego pracuje się nad zmianami ustawy, która jeszcze nie weszła w życie. Uważa, że to, co jest procedowane to projekt lobbowany przez wąską grupę lekarzy rehabilitantów. Dziwi się też, że skoro nie ma pieniędzy na Samorząd Fizjoterapeutów, to czemu znalazło się 16 milionów złotych na Samorząd Lekarski.

14:15

Biuro Legislacyjne nie widzi niezgodności z prawem zwołania posiedzenia.

14:09

Wypowiada się Poseł Rajmund Miller. Twierdzi, iż powołanie Komisji Zdrowia, więc i samo posiedzenie jest niezgodne z prawem. Pierwsze czytanie powinno się odbyć nie podczas KZ, a na posiedzeniu plenarnym.

Uzasadnienie projektu ustawy nie przedstawia też powodów dla likwidacji Samorządu, a dodatkowo wprowadza w błąd twierdząc, że zmiany nie wpłyną na budżet państwa. Likwidacja Samorządu sprawi, że administracja państwowa będzie obciążona kosztami spisu fizjoterapeutów oraz pozostałych zadań Samorządu.

Poseł Miller zażądał zamknięcia posiedzenia.

14:05

Posłanka Hrynkiewicz omawia zasadność pierwszego projektu. Oraz omawia drugi projekt, twierdząc, że usuwa on złe zapisy ustawy z dn. 25 września 2015 r.

 1. Zmiana akcentuje zróżnicowanie kwalifikacji i wykształcenia
 2. Reguluje współpracę lekarza i fizjoterapeuty
 3. Reguluje wgląd fizjoterapeuty w dokumentację medyczną
 4. Reguluje prawo wykonywania zawodu oraz prowadzenie rejestru
 5. Reguluje odpowiedzialność zawodową fizjoterapeuty
 6. Podkreślenie zmian standardów kształcenia
 7. Regulacja nieprzewidująca Samorządu Zawodowego

Brak Samorządu w projekcie uzasadnia, że jest dużo fizjoterapeutów, a nie ma jeszcze spisu!!!

Projekt wydłuża też vacatio legis o 3 miesiące.

14:03

Poseł Józefa Hrynkiewicz ma przedstawić oba swoje wnioski.

14:00

Jest już podgląd z sali obrad. http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=28D4201E29076308C1257FB20031253E# Obrady prowadzi Bartosz Arułkowicz.

13:55

W dniu wczorajszym wysłaliśmy do wszystkich posłów oraz najważniejszych osób związanych z Ochroną Zdrowia List Otwarty, w którym domagamy się wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dn. 25 września 2015 roku zgodnie z harmonogramem, czyli 31 maja 2016 roku.

Jeśli faktycznie istnieje potrzeba jakichkolwiek zmian w ustawie – proponujemy w liście termin i miejsce na dyskusję o nich.

13:40

Jeszcze niedawno w Sejmie, podczas czytania obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty posłowie opozycji gremialnie popierali nasze starania o doprowadzenie do wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty bez zmian, 31 maja. Usłyszeliśmy wówczas wiele ciepłych słów, ale ich wartość będzie można ocenić podczas posiedzenia Komisji Zdrowia. Liczymy, że deklaracje nie były tylko grą polityczną ukierunkowaną wyłącznie na poprawę wizerunku. W dniu dzisiejszym będzie jedyna tak naprawdę okazja, by realnie wesprzeć nasze działania.

13:30

Do rozpoczęcia posiedzenia pozostało 30 minut. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii będzie dziś reprezentowane przez Prezesa Marka Kiljańskiego oraz członków Oddziału Mazowieckiego PTF, Prezes Grażynę Brzuszkiewicz-Kuźmicką i Romualda Tokarskiego.

 

12:10

Przypominamy, że posłanka J. Hrynkiewicz złożyła w dn. 9 lutego pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który odsuwał wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty o 2 lata. Kolejny projekt sprzed kilku dni również (oficjalnie) poselski, ponownie złożony przez posłankę J. Hrynkiewicz (9 maja) likwiduje między innymi Samorząd Fizjoterapeutów oraz praktycznie odbiera prawo do diagnozy funkcjonalnej cedując to prawo wyłącznie na lekarzy.


Komisja Zdrowia 1


11:50

Jeśli pozwolą na to względy techniczne przeprowadzimy dziś relację tekstową na żywo z posiedzenia Komisji Zdrowia poświęconej dwóm projektom ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.