Prezydium

PREZES

prof. dr hab. Andrzej Myśliwiec

 

WICEPREZES

dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

 

wicekWICEPREZES

dr hab. Jan Szczegielniak, prof PO

SEKRETARZ

dr Tomasz Maicki

 

rs

SKARBNIK

dr Renata Szczepaniak