Zmiany w przepisach dotyczące fizjoterapeutów

par

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty zmian ustaw, bezpośrednio dotyczące fizjoterapeutów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Szczegóły konsultacji publicznych: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311960

Planowane podwyżki – minimum 20% różnicy pomiędzy obecnym, a docelowym, określonym poniżej dla każdego poziomu wykształcenia, wynagrodzeniem – będą dotyczyć fizjoterapeutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych, którzy zarabiają (kwota dotyczy planowanych zmian wynagrodzeń w dn. 1 lipca 2018 r – w kolejnych latach kwota ta może być inna i zależy od średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni):

  • specjalista: mniej niż 4 485,60 zł brutto pensji zasadniczej
  • magister bez specjalizacji: mniej niż 3 118,56 zł brutto pensji zasadniczej
  • technik: mniej niż 2 734,08 zł brutto pensji zasadniczej

Ważna informacja dla pracodawców zatrudniających pracowników w podmiotach leczniczych:

Cytując za uzasadnieniem projektu: “Proponowana nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. nie będzie skutkowała przekazaniem podmiotom leczniczym w 2018 r. dodatkowych, ponad obecnie planowane, środków finansowych z budżetu państwa, jak również z Narodowego Funduszu Zdrowia.


Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Szczegóły konsultacji publicznych: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312254/katalog/12513340#12513340

Ustawa przede wszystkim wprowadza korzystne zmiany w kwestii prowadzenia przez fizjoterapeutów prywatnych praktyk w domu pacjenta lub na kontraktach w podmiotach leczniczych. Nie będzie już w tym przypadku konieczności posiadania dostosowanego do wymogów ustawy lokalu (zbędnego w obu przypadkach prowadzenia działalności). Nadal pozostaje konieczność rejestracji jako podmiot leczniczy, jednak zmniejsza się prócz wymogów także koszt wpisu.


Gorąco zachęcamy do zapoznania się z projektami ustaw i przesyłanie swoich ewentualnych uwag do Ministerstwa Zdrowia. Fizjoterapeuci aktywnie prezentują swoje opinie na forach internetowych i w mediach społecznościowych. Konsultacje publiczne pozwalają na wypowiedź skierowaną bezpośrednio do ustawodawcy, z gwarancją zapoznania się z przesyłanymi uwagami.

Korzystajmy z naszych praw!