Zmiany w oddziale Opolskim

14 stycznia 2023 roku w Opolu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTF Oddziału Opolskiego, podczas którego powołano nowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Prezesem Oddziału została wybrana Katarzyna Bogacz, wiceprezesem Jan Szczegielniak, skarbnikiem Bartosz Pańczyszak, a sekretarzem Edyta Krajczy. Pozostali członkowie Zarządu to Marcin Krajczy, Grzegorz Skiba oraz Anna Szczegielniak.

Skład Komisji Rewizyjnej: Bernadeta Gurok-Imiołczyk, Magdalena Skiba i Roman Szop.

Skład Sądu Koleżeńskiego: Jacek Łuniewski, Tomasz Rosiek, Anna Górecka, Barbara Bomba i Marek Janicki.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, jednocześnie dziękując za dotychczasową pracę podczas pełnienia funkcji prezesa prof. Marcinowi Krajczemu i życzymy równie udanej kontynuacji tej pracy obecnej prezes dr. Katarzynie Bogacz, która jest również członkiem Krajowej Rady Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.