Zmarł prof. A. Ronikier


Profesor Aleksander Ronikier 1942 – 2023

Wybitny naukowiec, pedagog i działacz sportowy Odznaczony Srebrną Odznaką im. J. Kusocińskiego, Złotą Odznaką im. J. Kusocińskiego, Złotą Odznaką AZS, Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o Profesorze znajduje się na stronie Sekcji Historycznej.