Zebranie członków opolskiego oddziału PTF (10 marca 2018)

10 marca 2018 roku, w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej odbyło się Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, w trakcie którego przeprowadzona została sesja szkoleniowo-dydaktyczna oraz warsztaty.

Podczas zebrania członków odbyło się długo oczekiwane, historyczne spotkanie lekarzy z fizjoterapeutami. Po raz pierwszy zorganizowano sesję szkoleniowo-dydaktyczną, współorganizowaną wspólnie przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Opolski, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Opolski oraz Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii, podczas której omówiono kwestie niestabilności stawu ramiennego oraz leczenia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego i postępowania pooperacyjnego na podstawie wybranych protokółów rehabilitacji na świecie. Efektem spotkania jest propozycja utworzenia standardów w celu ujednolicenia postępowania.

O randze wydarzenia świadczy udział konsultantów wojewódzkich (w dziedzinie ortopedii i fizjoterapii) oraz konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii. Na gościnnym Wydziale WFiF Politechniki Opolskiej spotkało się wielu specjalistów fizjoterapii, fizjoterapeutów, specjalistów i specjalizantów w dziedzinie ortopedii, a także szerokie grono studentów Instytutu Fizjoterapii WWFiF oraz reprezentanci niedawno utworzonego lokalnego Wydziału Lekarskiego.

Szczegółowa tematyka wykładów:
1. Porównanie współczesnych metod leczenia operacyjnego więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego przedniego – dr M. Kuśnierkiewicz.
2. Szycie więzadła krzyżowego przedniego przy świeżym zerwaniu przyczepu udowego – czy warto? – dr Krzysztof Otwinowski.
3. Postępowanie pooperacyjne na podstawie wybranych protokółów rehabilitacji więzadła krzyżowego przedniego na świecie (Scuderi Insall Scott Kelly Center for Orthopedics and Sports Medicine w Nowym Jorku, Carolina Medical Center w Warszawie, University of Vermont, Fowler Kennedy Sport Medicine Clinic w Kanadzie) – dr Marcin Krajczy.
4. Pierwsze zwichnięcie stawu ramiennego – paradygmat postępowania – dr Rafał Namyślak.
5. MDI vs MDL – dr Robert Pełka.
6. MDI – skuteczność leczenia zachowawczego – Patryk Kłaptocz.
7. Fizjoterapia w wielokierunkowej niestabilności stawu ramiennego –  dr Jacek Łuniewski.
8. Wykład sponsorski – Medi.

W tym samym czasie odbył się wykład oraz warsztaty praktyczne dotyczące Funkcjonalnej Terapii Trzewi, prowadzone przez Pana Władysława Batkiewicza.

Pan Władysław Batkiewicz jest licencjonowanym fizjoterapeutą, instruktorem Mikrokinezyterapii. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami. Jest twórcą niezwykle skutecznej metody pracy z narządami wewnętrznymi, obecnie znanej jako Funkcjonalna Terapia Trzewi.W trakcie wykładu prelegent przybliżył koncepcję Funkcjonalnej Terapii Trzewi, opierającą się na odpowiedniej diagnostyce narządów wewnętrznych oraz ich terapii przy pomocy techniki palpacji piętrowej i mikronaprężeń. Charakteryzują się one bardzo delikatną i całkowicie bezbolesną formą dotyku ciała pacjenta. Terapia łączy wiedzę zapomnianych już tradycji medycyny ludowej narodów słowiańskich z aktualną wiedzą anatomiczną, fizjologiczną jak i terapeutyczną oraz osiągnięciami medycyny współczesnej. Cały proces wspomagania leczenia schorzeń narządów wewnętrznych opiera się na fizjologicznych zjawiskach, które zostały dokładnie wyjaśnione w trakcie trwania szkolenia. Funkcjonalna Terapia Trzewi doskonale nadaje się do zastosowania jako samodzielna terapia lub dodatkowe narzędzie w pracy fizjoterapeutów czy lekarzy, a jej elementy z powodzeniem mogą zostać zadane pacjentowi w ramach autoterapii. Istotą Funkcjonalnej Terapii Trzewi jest głęboko rozumiana profilaktyka narządów wewnętrznych jamy brzusznej. Do poprawy ich funkcjonowania dochodzi poprzez odruchowe rozluźnianie mięśni gładkich narządów wewnętrznych, zwieraczy jamy brzusznej, rozluźni

anie otrzewnej, krezek i więzadeł, rozluźnianie napięć pomiędzy poszczególnymi narządami, a wszystkimi piętrami kręgosłupa oraz stawami obwodowymi. Poprawie ulega również cyrkulacja płynów ustrojowych (krew i limfa, wydzieliny gruczołów układu żołądkowo-jelitowego).
Po części teoretycznej odbyły się warsztaty praktyczne dotyczące wybranych elementów diagnostyki i Funkcjonalnej Terapii Trzewi, podczas których omówiono znaczenie połączenia każdego narządu jamy brzusznej z nerwami autonomicznego układu nerwowego, kręgosłupem, wszystkimi stawami obwodowymi, punktami spustowymi oraz taśmami powięziowymi.

Po części otwartej odbyło się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Warto podkreślić rekordową liczbę uczestników tych szkoleń – 450 osób (wynika to z liczby wydanych certyfikatów)!