Warsztaty w Rzeszowie

WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO,
ODDZIAŁ PODKARPACKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII,
ODDZIAŁ RZESZOWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI

zapraszają na bezpłatne warsztaty szkoleniowe:

Innowacje w procesie rehabilitacji na przykładzie skandynawskim”

Partnerem wydarzenia jest Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED Bielsko-Biała

Data i miejsce szkolenia:

7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 12–18 Aula Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych (PMCBI) Rzeszów ul. Warzywna 1 a

Program warsztatów szkoleniowych:

12.00–12.15 – powitanie uczestników

Wykłady wprowadzające – część teoretyczna

12.15–12.45 Innowacyjne metod wykorzystywane w fizykoterapii “Skanlab Concept” Roland Svensson, specjalista fizjoterapii – wykładowca na Wydziale Fizjoterapii, Uniwersytet w Oslo (Norwegia)

12.45 – 13.15 Projekt HUR – innowacyjna metoda usprawniania seniorów, sportowców i młodzieży – Prof. nadzw. dr hab. Marek Żak, specjalista fizjoterapii – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

13.15 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.00 przerwa

Warsztaty szkoleniowe – część praktyczna (sale: 104 i 108 PMCBI, I piętro)

14.00 – 16.00 (organizowane w dwóch 25 osobowych grupach)

Grupa I Innowacyjne metody wykorzystywane w fizykoterapii “Skanlab Concept”

Roland Svensson – specjalistę fizjoterapii

Grupa II Projek HUR – innowacyjna metoda usprawniania seniorów, sportowców i młodzieży Prof. nadzw. dr hab. Marek Żak – specjalisty fizjoterapii

16.00 – 18.00 – zmiana grup i prowadzących

Podsumowanie i zakończenie warsztatów szkoleniowych

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, fizjoterapeutów i menadżerów ochrony zdrowia, właścicieli podmiotów leczniczych. Uczestnicy otrzymają certyfikaty za udział w szkoleniu i warsztatach 6 punktów edukacyjnych

Zgłoszenie uczestnictwa (zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej) prosimy dokonywać na adres: fizjowarsztaty2018@gmail.com do dnia 28 maja 2018 r. Przy zapisie na warsztaty obowiązuje kolejność zgłoszeń.