Walne Zgromadzenie Delegatów ER-WCPT

W Dublinie w dniach 25-28 kwietna 2018 r. odbywa się Walne Zgromadzenie Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (ER-WCPT). Polskie Towarzystwo Fizjoterapii reprezentują podczas tego wydarzenia: jako delegat z prawem głosu – Prezes Marek Kiljański oraz jako delegaci – Zbigniew Ślwiński i Magdalena Hagner-Derengowska.