Targi w Krakowie przełożone

Otrzymaliśmy właśnie informacje, iż planowane na 10-11 września targi Reha INNOVATIONS zostały przełożone na początek przyszłego roku. Najbliższa okazja by spotkać się z przedstawicielami PTF będzie w Warszawie podczas Reha Trade Show 21 września, a kilka dni później 24-26 września w Nałęczowie podczas Jesiennych Dni Fizjoterapii.