Sprawozdanie z Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, Opole 19.10.2019r.

W dniu 19.10.2019 r., w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, odbyło się Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego.

Gościem specjalnym zebrania był Pan Paweł Adamkiewicz, Wiceprezes KRF ds. Promocji zawodu i kontaktów międzynarodowych oraz gabinetów prywatnych. Spotkanie poświęcone było rejestracji praktyk fizjoterapeutycznych. Kolejnym punktem programu były aspekty prawne wynikające z prowadzenia działalności fizjoterapeutycznej, które przedstawił dr Jacek Łuniewski, z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego. W dalszej części spotkania Pan Piotr Gnat, przedstawiciel Firmy Mentor SA/Ergo Hestia SA/ przedstawił informacje dotyczące ubezpieczenia OC fizjoterapeuty.

Po zebraniu odbyły się warsztaty praktyczne pt. „Praca manualna w modelu Integracji Strukturalnej Anatomy Trains”, które przeprowadził dr Grzegorz Srokowski. Dr n. med. Grzegorz Srokowski, Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii jest absolwentem AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Od 2000 roku pracuje w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu prowadząc zajęcia ze studentami fizjoterapii w zakresie diagnostyki w sporcie, metod specjalnych w fizjoterapii oraz fizjoterapii klinicznej w ortopedii. W 2005 roku po obronie pracy pt.: „Badanie obciążenia kończyn dolnych u osób po alloplastyce stawu biodrowego, w ocenie zborności stawu i prowadzonej rehabilitacji” dostał promocję na stopień doktora nauk medycznych. Tytuł Specjalisty w Dziedzinie Fizjoterapii uzyskał w 2008 roku po specjalizacji w Klinice Rehabilitacji i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał także w prywatnej praktyce Spine-med oraz NZOZ Vitamed w Bydgoszczy. Jest absolwentem a aktualnie również asystentem szkoleń Anatomy Trains oraz Fascial Release For Strutrural Balance, a także certyfikowanym terapeutą innych uznanych metod fizjoterapeutycznych. Prelegent przyjechał do nas, aby podzielić się z nami swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Sprawozdanie i zdjęcia: Sekretarz PTF O/O dr Edyta Krajczy