Spotkanie w sprawie specjalizacji na Teams PTF

W dniu 16 czerwca 2021 na platformie Teams PTF odbyło się spotkanie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii, dotyczące nowego programu specjalizacji. Spotkanie prowadzili prezes PSSF dr Marek Kiljański i konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, przewodniczący komisji przygotowującej program – prof. Jan Szczegielniak.
W spotkaniu wzięło udział blisko 70 osób, w tym członkowie komisji (prof. Z. Śliwiński, dr. Z. Wroński), konsultanci wojewódzcy, rektorzy, dziekani wyższych uczelni, przedstawiciele jednostek prowadzących specjalizację, a także kandydaci na specjalistów.
Po blisko dwugodzinnej dyskusji temat nie został wyczerpany, rozmowy będą więc kontynuowane w przyszłości, a Polskie Towarzystwo Fizjoterapii znów będzie z przyjemnością gościć wszystkich zainteresowanych tematem.