Spotkanie w Pabianicach z konsultantem wojewódzkim

[Aktualizacja z 24.01.2019 – ostateczna wersja propozycji karty badania fizjoterapeutycznego]

21 stycznia 2019 roku z inicjatywy konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla województwa łódzkiego dr. Marka Kiljańskiego w Pabianickim Centrum Medycznym odbyło się spotkanie poświęcone rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (wicedyrektor Robert Wilanowski oraz specjalista fizjoterapii Karol Wojciechowski) oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej prof. Jolanta Kujawa.

Około 150 uczestników z całego województwa mogło skonfrontować swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów i dowiedzieć się jak rozporządzenie interpretuje ŁOW NFZ, a także jak widzi współpracę na linii fizjoterapeuta – lekarz rehabilitacji osoba reprezentująca przed wojewodą tę grupę zawodową. Nie na wszystkie z licznych pytań udało się odpowiedzieć, ze względu na brak odpowiednich regulacji – zarządzenia prezesa NFZ. Jednakże obecni na spotkaniu fizjoterapeuci wiedzą jak stosować aktualne przepisy, by nie narazić się na konsekwencje nie rozliczenia ich pracy przez płatnika. Dr Marek Kiljański zaprezentował także autorską propozycję karty badania fizjoterapeutycznego (wersja ostateczna z 24.01.2019 r.).

Na koniec mogliśmy usłyszeć wypowiedź przedstawiciela firmy Mentor poświęconą dobrowolnym i obowiązkowym ubezpieczeniem fizjoterapeutów.

Propozycja konsultanta wojewódzkiego: karta wizyty fizjoterapeutycznej – wersja ostateczna

Fizjoterapeuci mają w tej chwili obowiązek informowania lekarza wystawiającego skierowanie fizjoterapię o stanie pacjenta po przebytym cyklu zabiegów. Konsultant wojewódzka w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla województwa łódzkiego prof. Jolanta Kujawa przedstawiła autorską propozycję takiego zaświadczenia dla skierowań od lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji.

Propozycja konsultanta wojewódzkiego: informacja dla lekarza kierującego (specjalisty w dz. rehabilitacji)