Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 30 maja 2018 r. członkowie prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Marek Kiljański, Jan Szczegielniak i Zbigniew Śliwiński uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim i Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia Jakubem Berezowskim.

Spotkanie dotyczyło interpretacji zapisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w szczególności rejestracji w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów oraz współpracy Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w zakresie konsultacji rozporządzeń dotyczących ochrony zdrowia, w tym m.in. kompetencji fizjoterapeutów.

Ponadto omówiono możliwość nowelizacji rozporządzenia dotyczącego specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

Minister Zdrowia poinformował, iż rozważy wszelkie możliwe i zgodne z prawem działania w celu zabezpieczenia ciągłości wykonywania świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej po 31 maja 2018 r.

Źródło: Rzecznik Prasowy ZG PTF