Spotkanie PTF w Opolu – 11.01.2020

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, Opole 11.01.2020 r.

W dniu 11.01.2020 r., na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, odbyło się nadzwyczajne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego.

Gościem specjalnym był nowo wybrany Prezes Zarządu Głównego PTF dr Rafał Trąbka, który w pierwszej kolejności swoich konsultacji odwiedził nasz oddział. Po przedstawieniu sylwetki Prezesa przez Marcina Krajczego zostały omówione kierunki rozwoju naszego towarzystwa. Dr Rafał Trąbka jest Absolwentem Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. W 2007 r. po ukończeniu specjalizacji uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W 2017 r.


w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki
i psychologii w Politechnice Krakowskiej (2007), z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2012) oraz studia podyplomowe z terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2015). Naukowo, związany od 2000 r. z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Aktualnie jest asystentem Kliniki Rehabilitacji w Instytucie Fizjoterapii. Jako fizjoterapeuta, w latach 1999-2018 pracował w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, gdzie od 2007 r. pełnił funkcję kierownika Działu Fizjoterapii. Od 2007 r. jest opiekunem fizjoterapeutów specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapia. Założyciel firmy szkoleniowej Top School kształcącej od 2007 r. fizjoterapeutów w oparciu o współpracę międzynarodową z licznymi specjalistami z całego świata. Obecnie pracuje w spółce RST Rehabilitacja w Krakowie, gdzie realizuje się jako przedsiębiorca prowadząc działalność zakontraktowaną z NFZ oraz komercyjną. Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor. Czynnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach dotyczących fizjoterapii. Zaangażowany w pracę społeczną oraz działania związane z rozwojem fizjoterapii. Od wielu lat jest członkiem Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz jego wiceprezesem. Współorganizował pierwsze wybory delegatów do Krajowej Izby Fizjoterapeutów na terenie Małopolski. Od 2016 r. jest członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. W dniu 07 grudnia 2019 r. objął funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Podczas zebrania dr Trąbka przedstawił cele jakie będą realizowane i przyjął również propozycje od zebranych np. jak upowszechnić stronę PTF, która byłaby skierowana również do młodych osób. Wybrani członkowie Oddziału otrzymali odznakę PTF, m.in. Andruszkiewicz Stanisław oraz Zwoźniak Zuzanna.

Sprawozdanie i zdjęcia: Sekretarz PTF O/O dr Edyta Krajczy