Spotkanie Oddziału Opolskiego PTF

Dnia 07.03.2020r. na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76, odbył się wykład oraz warsztaty praktyczne z zakresu terapii manualnej pt. ,,Funkcjonalne skrócenie kończyny – dylemat fizjoterapeutyczny, czy nie?’’. Szkolenie przeprowadził Pan Mirosław Kapica /OLD MED Kapica Terapia Manualna/ wraz z fizjoterapeutką i terapeutką manualną Panią Teresą Gniewek.

Wydarzenie uroczyście otworzył Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opole, dr hab. Marcin Krajczy. Po przywitaniu zebranych, krótką prelekcję przedstawiła firma Med File – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, która zapoznała uczestników z nowościami i bogatą ofertą w zakresie dokumentacji medycznej w zawodzie fizjoterapeuty.

Główna część spotkania poświęcona była dywagacjom nt. funkcjonalnego skrócenia kończyny dolnej. Prelegenci starali się rzucić nowe światło na przedstawiany temat i odpowiedzieć na ważne pytania m.in.: jaka jest zależność między przyjętą normą w zakresie pozornego skrócenia kończyny a współczynnikiem asymetrii oraz czy wkładki ortopedyczne są jedyną i wystarczającą formą pomocy w przypadku tego zaburzenia.

W trakcie części praktycznej omówiona została platforma badająca asymetrię obciążania kończyn dolnych a chętne osoby zostały poddane krótkiej terapii, której celem było wyrównanie obciążania kończyn dolnych.

Na zakończenie dr hab. Marcin Krajczy wręczył prowadzącym pamiątkowe dyplomy i zachęcił zebranych do uczestnictwa w zbliżającej się, już VIII edycji Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii.

To kolejne wydarzenie na Politechnice, które wzbudziło duże zainteresowanie społeczności fizjoterapeutów w regionie i nie tylko. Oprócz studentów przybyli również goście z innych części kraju a sama liczba ponad 120 wydanych certyfikatów bez wątpienia świadczy o randze warsztatów.

Tego samego dnia przed sesją szkoleniową odbyło się także zebranie członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opole, którego siedziba znajduje się właśnie w murach Politechniki.

Tematem sobotniego zebrania było ,,Zaopatrzenie ortopedyczne – nowe kompetencje fizjoterapeuty’’. Szkolenie przeprowadził Prezes PTF-u Oddziału Opole. W głównej mierze dotyczyło prawnego i praktycznego aspektu stosowania rozmaitego sprzętu ortopedycznego. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy i kompetencji członków. Szczególna uwaga została zwrócona na kwestię edukacji pacjenta w dziedzinie zaopatrzenia ortopedycznego, co często decyduje o powodzeniu terapii. Również na tym spotkaniu obecny był przedstawiciel wspomnianej wyżej firmy Med File – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, który po przeprowadzonym szkoleniu przedstawił specjalną ofertę dla fizjoterapeutów będących członkami PTF-u.

Sprawozdanie przygotował: Igor Świerkowski.

Zdjęcia: dr Edyta Krajczy.