Samorządy dla wolności – wolność dla Samorządów

14 listopada 2017 roku w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja pt. “Samorządy dla wolności – wolność dla Samorządów”.

Wydarzenie objęte było patronatem honorowym Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Raua, Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej oraz Rektora UŁ prof. dr hab. Antoniego Różalskiego.

W panelu “Zawody medyczne w świetle nieustannych reform” głos zabierali Joanna Kopcińska – Poseł na Sejm RP, Grzegorz Krzyżanowski – Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, Elżbieta Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Alicja Niewiadomska – Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Agnieszka Kałużna – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi oraz Marek Kiljański – Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.