Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszonym 14 kwietnia 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

PLIK DO POBRANIA

D2020000066601